Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Asbest sorteras som farligt avfall och lämnas på Gräfsåsens avfallsanläggning väl förpackat och uppmärkt.

Asbest är farligt avfall och ska transporteras så att det inte dammar. Beroende på volym kan plastsäckar som tejpas täta eller slutna containrar vara lämpligt.


Använda overaller och engångsmasker ska omhändertas på samma sätt som asbesten.

  • Det är viktigt att du inte blandar asbestavfall med andra avfallstyper, till exempel annat bygg- och rivningsavfall.
  • Märk upp de asbestinnehållande emballagen med varningstexten ASBEST.

Gräfsåsen avfallsanläggning Länk till annan webbplats.

Iphone i hand.

Tips: Skapa en genväg i din smarta telefon så har du en app!

Kontakta oss

AVA-enheten

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: