Lyssna på sidan Lyssna

Information och regler

Kulturskolan är en frivillig verksamhet där du har möjlighet att lära dig en hobby – eller kanske få idéer om ett framtida yrke.

  • Kulturskolan erbjuder från och med årskurs 2 ett antal pedagogiska tillfällen under läsåret. Förutom lektioner, enskilt eller i grupp, använder vi tid till samspelsdagar, konserter, uppträdanden med mera.
  • Eleven står för inköp av material och litteratur. De instrument som finns att låna, lånar vi i första hand ut till förstaårselever.
  • Eleven ska ha tillgång till instrument så att hen kan öva hemma.
  • Anmälan till kulturskolan är frivillig, men när du väl anmält dig så ska du komma till dina lektioner, öva din läxa och lyssna på din lärare. Sköter du inte detta, utan vid upprepade tillfällen glömmer spelböcker, uteblir från lektion utan giltig orsak och /eller inte lyssnar på din lärare, kan läraren stänga av eleven från kulturskolan efter samtal med målsman. Om eleven vill avsluta sin kurs så kan målsman avsluta deltagande via sin inloggning i StudyAlong alternativt kontaktar målsman Sven-Gösta Näslund eller Gunilla Lunde (se kontaktuppgifter) så ordnar vi det!
  • Elev som blir sjuk eller av annan orsak inte kan komma till sin lektion, ska meddela sin musiklärare så fort som möjligt. Mejlkontakt och telefonnummer finns under sidan ”Lärare”. Du kan även anmäla frånvaro på barnets iRum på www.studyalong.se genom målsmans inlogg. Om eleven uteblir skickas ett SMS till målsman om frånvaro - denna räknas naturligtvis inte in i skolans frånvaro! SMS är bara en information om att eleven inte kom till sin bokade tid!

Kontakta oss

Kulturskolan

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: