Lyssna på sidan Lyssna
En brunn och en hink vatten.

Registrera din brunn i brunnsarkivet

Du som brunnsägare har möjlighet att bättre skydda ditt dricksvatten genom att registrera din brunn i brunnsarkivet. Då bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden inom kommunen.

Brunnsarkivet, som Sveriges geologiska undersökning (SGU) står bakom, är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område. Det är värdefullt på många sätt: Andra som vill borra efter vatten eller värme i området eller anlägga ett avlopp har möjlighet att ta hänsyn till brunnen. Kommunen kan använda informationen vid olika typer av planer. Och framför allt, en registrerad brunn ökar chanserna för räddningstjänsten att skydda brunnen om en miljöolycka inträffar i närheten.

Därför ska du registrera din brunn

Genom att du registrerar din brunn och lämnar information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden inom kommunen. Den informationen är viktig för kommunen som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten.

 

Inlämningen är helt frivillig, men då SGU:s register för brunnar används av myndigheter, konsulter och kommuner för att identifiera och lokalisera enskilda brunnar är det fördelaktigt för dig som brunnsägare om brunnen är registrerad.

Du registrerar din brunn genom att fylla i ett enkelt webbformulär.

Registrera din brunn i brunnsarkivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är din brunn redan registrerad?

Borrfirmor kan lämna in uppgifter till brunnsarkivet, därför kan din brunn redan finnas registrerad. Kontrollera uppgifterna i SGU:s kartvisare.

Till kartvisaren på Sveriges geologiska undersöknings webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

AVA-enheten

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: