Lyssna på sidan Lyssna
Elevhälsa

Elevhälsa Kyrktåsjö skola

Hälsa och lärande går hand i hand. Att trivas och må bra i skolan är en förutsättning för ett gott studieresultat. Jormskolans elevhälsoteam arbetar för att att främja hälsa och skapa förutsättningar för inlärning hos alla elever. Teamet arbetar tillsammans med övrig personal i skolan och har tystnadsplikt.

Nu är det vecka:

16

Skolsköterska

Kerstin Frestadius
0671-71 66 27

  • Kontakta skolexpeditionen vid behov.

Skolläkare

Skolläkare går att kontakta vid behov. Bokning sker via skolsköterskan.

Mer information om skolsköterskan och skolläkarens arbete

Specialpedagog

Specialpedagog går att kontakta vid behov. Bokning sker via rektor.

Logoped

Kim Månsson

0670-162 77

  • Kommunens logoped, arbetar på samtliga skolor.

Kurator

Gabriella Gustafsson
072-213 99 90

  • Vid behov

Skolpsykolog

Skolpsykolog går att kontakta via vid behov. Bokning sker via rektor.

Du kan även komma i kontakt med elevhälsoteamet på din skola genom att prata med personalen eller rektor. Ansvarig för skolans elevhälsa är rektorn.

Kontakta oss

Kyrktåsjö skola

Backvägen 20

833 59 Hoting

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: