Lyssna på sidan Lyssna
Flicka på äng i solnedgång.

Årets folkhälsoinsats

Folkhälsorådet uppmärksammar årligen någon som på ett föredömligt och aktivt sätt har tagit initiativ till åtgärder som positivt påverkar folkhälsan inom Strömsunds kommun.

Kommunen vill genom utmärkelsen uppmärksamma och uppmuntra insatser inom området folkhälsa utifrån folkhälsoprogrammets utvecklingsområden.

Tidigare mottagare av utmärkelsen

Fakta

Följander kriterier gäller

  • Utmärkelsen delas ut till anställda, privatpersoner, offentliga verksamheter, organisationer, företag eller föreningar som på ett föredömligt och aktivt sätt har tagit initiativ till åtgärder som positivt påverkar folkhälsan inom Strömsunds kommun.
  • Med insatser för en bättre folkhälsa menas insatser som främjar hälsa och förebygger ohälsa. Insatserna ska bidra till ett socialt, fysiskt och psykiskt välbefinnande samt öka den jämlika hälsan mellan olika grupper i samhället.
  • Utmärkelsen består av ett diplom samt en summa på 5.000 kronor att användas för hälsofrämjande insatser som till exempel olika behandlingar, friskvårdsaktiviteter eller kulturella upplevelser.  

Så här nominerar du till Årets folkhälsoinsats

Använd vår e-tjänst när du nominerar, där skriver du en kort beskrivning av genomfört arbete samt hur det har bidragit till en bättre folkhälsa utifrån folkhälsoprogrammets utvecklingsområden. Förslag/ansökan ska i första hand vara insatser som genomförts under närmast föregående kalenderår. 


Sista dag för nominering 2024

Onsdag den 1 maj.

Kontakta oss

Folkhälsorådet

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: