Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna
Flicka på äng i solnedgång.

Årets folkhälsoinsats

Folkhälsorådet uppmärksammar årligen någon som på ett föredömligt och aktivt sätt har tagit initiativ till åtgärder som positivt påverkar folkhälsan inom Strömsunds kommun.

Kommunen vill genom utmärkelsen uppmärksamma och uppmuntra insatser inom området folkhälsa utifrån folkhälsoprogrammets utvecklingsområden.

Årets folkhälsoinsats 2019

Ingegerd Kahnberg, Strömsund

Motivering: Ingegerd Kahnberg har i över ett halvt sekel lett gymnastikgrupper i Strömsund. Genom bland annat gymnastiken har hon delat med sig av sina gedigna kunskaper om kroppen och hjälpt människor att röra på sig och på så sätt främja sin hälsa.


Hon fortsätter att varje vecka leda grupper för äldre där den äldsta är över 90 år. Hon är en riktig eldsjäl! Hennes stora engagemang och aktiva liv gör henne till en sann förebild för både ung och gammal.

Fakta

Följander kriterier gäller

  • Utmärkelsen delas ut till anställda, offentliga verksamheter, organisationer eller föreningar som på ett föredömligt och aktivt sätt har tagit initiativ till åtgärder som positivt påverkar folkhälsan inom Strömsunds kommun.
  • Med insatser för en bättre folkhälsa menas insatser som främjar hälsa och förebygger ohälsa. Insatserna ska bidra till ett socialt, fysiskt och psykiskt välbefinnande samt öka den jämlika hälsan mellan olika grupper i samhället.
  • Utmärkelsen består av ett diplom samt en summa på 4.000 kronor att användas för hälsofrämjande insatser som till exempel olika behandlingar, friskvårdsaktiviteter eller kulturella upplevelser.  

Så skickar du in förslag/ansökan

Bifoga en kort beskrivning av genomfört arbete samt hur det har bidragit till en bättre folkhälsa utifrån folkhälsoprogrammets utvecklingsområden. Förslag/ansökan ska i första hand avse insatser som genomförts under närmast föregående kalenderår. 


Sista dag för ansökan

Sista dag för ansökan är 1 april varje år.

Kontakta oss

Folkhälsorådet

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: