Lyssna på sidan Lyssna
Ett ensamt gosedjur.

Posom

Posom står för psykiskt och socialt omhändertagande. Posom är en samordnings- och ledningsfunkion vars främsta uppgift är att ta hand om de människor som berörs av olyckor eller större katastrofer utan att själva vara skadade. Det kan handla om anhöriga och vittnen.

En Posom-grupp kan kallas ut om en större olycka eller någon annan form av kris inträffar. Gruppen ersätter inte andra räddningsinsatser men finns till hands när samhällets övriga resurser inte räcker till.

Posom i Strömsunds kommun

I kommunen finns en ledningsgrupp för Posom-verksamheten och fem Posom-stödgrupper, som ansvarar för olika delar av kommunen. I ledningsgruppen och i de olika stödgrupperna ingår representanter från vård- och socialförvaltningen, skolan, räddningsförbundet, primärvården, polisen och kyrkan.


De fem Posom-stödgrupperna finns i områdena:

  • Gäddede.
  • Strömsund.
  • Hoting/Tåsjö.
  • Hammerdal.
  • Backe/Rossön.

Vem kallar in Posom?

En enskild person kan inte kalla in en Posom-grupp. Det kan endast räddningsledaren vid olycksplatsen göra. Inlarmning sker via SOS Alarm till ledningsgruppen, som i sin tur larmar stödgruppen i det aktuella området.

Vad kan Posom göra?

Posoms stöd omfattar endast den akuta situationen. Om det behövs fortsatt stöd kan Posom hjälpa till att förmedla kontakt till rätt instans.

Kontakta oss

Vård- och socialförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: