Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny

På www.stromsund.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Strömsunds kommun tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Lyssna på sidan Lyssna

Vård- och socialförvaltning

Vård- och socialförvaltningens (VSF) uppdrag är att ge vård och omsorg till äldre och funktionsnedsatta och att ge olika typer av stöd till personer och familjer. Förvaltningen ansvarar också för den kommunala hälso- och sjukvården samt arbetsmarknadsåtgärder.

Äldreomsorg omfattar många olika sorts insatser som äldre kvinnor och män behöver för att klara sitt dagliga liv. Hemtjänst, trygghetslarm och särskilt boende (äldreboende) är några av de vanligaste insatserna som kan ges enligt socialtjänstlagen, SoL, (2001:453).

 

Förvaltningen ansvarar även för hemsjukvård, det vill säga hälso- och sjukvård i hemmet som personal i kommunen ger, enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL, (2017:30).

Stöd och hjälp i speciella livssituationer

Förvaltningen vänder sig också till barn, unga och familjer med behov av skydd och stöd, personer med beroendeproblematik, psykisk ohälsa och personer med försörjningsproblem. De flesta insatser bygger på frivilliga överenskommelser om vård och stöd. Det finns särskilt utsatta situationer där socialnämnden kan behöva ta till tvångsåtgärder. Det är framför allt för att skydda barn, ungdomar och vuxna från att fara illa.

Insatser för personer med funktionsnedsättning

Förvaltningen ansvarar också för insatser enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, till den som har omfattande funktionsnedsättningar.

 

Det är handläggare inom biståndsenheten som tar emot ansökningar om insatser för äldre personer och personer med funktionsnedsättning. De kan även ge stöd, information och hänvisning till den som söker hjälp och insatser av olika slag utifrån egna behov eller som anhörig.

Anhörigstöd

Anhörigstödet är till för kvinnor och män som själva hjälper och stöttar någon närstående som har en funktionsnedsättning, är sjuk eller äldre.

Mejl till kommunanställda

Om du vill kontakta oss via mejl är adressen: fornamn.efternamn@stromsund.se men utan å, ä och ö. Ersätt alla mellanslag med en punkt.

Administrativ personal

Namn

Titel

Telefonnummer

Gudrun Öjbrandt

Förvaltningschef

0670-167 01

Veronica Sjögren Olofsson

Distriktschef Strömsund

0670-167 04

Matilda Nilsson

Distriktschef norr, Backe/Rossön/Hoting/Tåsjö

Distriktschef syd, Hammerdal

0624-51 20 17

Magnus Ahlstrand

Verksamhetschef individ- och familjeomsorg (IFO) och biståndsenhet

0670-167 37

Pernilla Johansson

Verksamhetschef hälso- och sjukvård, chef administration

0670-162 89

Ewa Wänseth

Verksamhetschef Stöd och service

0644-64 20 22

Lars Kristensen

Chef arbetsmarknadsenheten, AME

0670-169 62

Ida Haglund

Verksamhetscontroller, projektledare

0670-162 85

Veronica Sjöberg

Kvalitetsutvecklare

0670-167 42

Annika Stedt

Administratör, nämndsekreterare

0670-163 17

Marielle Strand, vik

Administratör

0670-163 29

Agneta Jonsson

Administratör

0670-169 47

Carina Waldemarsson

Administratör

0670-163 20

Eva Lif

Avgiftshandläggare

0670-167 50

Anette Forslund Olsson

Avgiftshandläggare

0670-161 31

Gudrun Öjbrandt.

Gudrun Öjbrandt

Förvaltningschef

0670-167 01

Fakta

  • Ansvarig nämnd: socialnämnden.
  • Förvaltningen använder 43 procent av kommunens budget (2020).
  • 2020 hade förvaltningen 370 trygghetslarm ute hos hemtjänstmottagare.

Information om tystnadsplikt

inom socialtjänst och hälso- och sjukvård

Information om tystnadspliktöppnas i nytt fönster

Kontakta oss

Vård- och socialförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: