Lyssna på sidan Lyssna

Barnomsorgstaxa

När ditt barn har plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem betalar du avgift utifrån vad hushållet har för inkomst och hur mycket tid barnen är i barnomsorg.

I de fall ett barns föräldrar har gemensam vårdnad men bor på skilda håll och barnet bor växelvis hos föräldrarna och båda har behov av barnomsorg, ska båda vara platsinnehavare. Avgiften grundas då på den sammanlagda inkomsten i respektive platsinnehavares hushåll. Det kan innebära två avgifter som avser samma barn. De sammanlagda avgifterna ska dock inte överstiga avgiften för en plats.


Vi tar ut avgift tolv månader per år och debiterar för innevarande månad.

Allmän förskola

Allmän förskola, 15 timmar i veckan, är avgiftsfri för barnet från och med höstterminen det år barnet fyller tre år till dess att barnet börjar skolan.


Taxa barnomsorg


Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn 4

Förskola och pedagogisk omsorg

1–3 år

3 %
(max 1 688 kronor)

2 %
(max 1 125 kronor)

1 %
(max 563 kronor)

Ingen avgift

Förskola och fritidshem

3–12 år

2 %
(max 1 125 kronor)

1 %
(max 563 kronor)

1 %
(max 563 kronor)

Ingen avgift


Kontakta oss

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

  • Tomas Sjövall
    Chef för barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen
    0670-162 96

Senast ändrad/granskad: