Lyssna på sidan Lyssna

Biologisk mångfald

Strömsunds kommun arbetar sedan 2019 med att bevara den biologiska mångfalden. Det gör vi genom att inte klippa bruksytor som tidigare slogs med slaghack.

Sveriges riksdag har beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål som beskriver önskade tillstånd i miljön. Ett av dessa mål är att värna om ett rikt växt- och djurliv genom att bland annat skapa fler blomsterängar där humlor, bin och fjärilar kan hitta sin föda och sprida sin pollinering. Ängen bjuder på en mångfald av växtarter och en lång blomstringstid.

Kommunen klipper inte bruksytor

Strömsunds kommun påbörjade 2019 ett treårigt projekt med att bevara den biologiska mångfalden genom att inte klippa bruksytor som tidigare slogs med slaghack. Efter dessa tre år kommer vi att göra en utvärdering och ta beslut om vi även i fortsättningen ska låta bruksytorna vara ängar.

Läs mer om Sveriges miljömål på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

  • Mikael Ehrs
    Gatu-, mark- och transportchef
    0670-164 95

Senast ändrad/granskad: