Lyssna på sidan Lyssna
En väg i skogen.

Begravningsombud

Svenska kyrkan ansvarar för begravningsverksamheten både för de som tillhör och de inte tillhör kyrkan. De personer som inte tillhör Svenska kyrkan har inte något direkt inflytande över kyrkliga beslut som rör begravningsverksamheten, endast medlemmar har rösträtt vid kyrkoval.

Därför utser länsstyrelsen begravningsombud i varje kommun. De ska bevaka sådana beslut för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

 

Begravningsombudets uppgift är bland annat att

  • skaffa kännedom om hur begravningsverksamheten är organiserad och vilka önskemål som finns hos dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • informera dem som inte tillhör Svenska kyrkan om sin verksamhet och hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund och andra berörda parter.
  • föreslå åtgärder som behövs för att tillgodose angelägna önskemål som kommer till ombudets kännedom.
  • skriftligen meddela Kammarkollegiet om han eller hon tillstyrker eller avstyrker församlingens förslag till begravningsavgift.

Begravningsombud för församlingarna i Strömsunds kommun

Pernilla Persson
Ramselevägen 53
833 93 Strömsund
Telefon: 073-049 07 46

Mejl: pernillapersson78@gmail.com

Kontakta oss

Individ- och familjeomsorg

Storgatan 4

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: