Lyssna på sidan Lyssna

Skapande skola 2021/2022

För läsåret 2021/2022 beviljade statens kulturråd Strömsunds kommun 595 000 kronor till projekt skapande skola. De skapande aktiviterna under läsåret fokuserade på självtillit, goda relationer och kommunikation.

Corona

För att genomföra aktiviteterna på ett säkert sätt och undvika smittspridning av covid-19 har särskilda anpassningar gjorts enlig folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 

Röd tråd genom projketet

Läsåret 2021/2022 fokuserar vi på begreppen ”Självtillit”, ”goda relationer” och ”kommunikation". Detta i kombination med konstarterna drama, berättande, musik, bild/form, fysiskt uttryck och dans. Barnkonventionen betonar ungas rätt att få uttrycka sig genom olika uttrycksformer och kulturyttringar.

 

Ordcirkus i f-klass och åk 1

I workshops med berättaren, skådespelerskan, dansaren och cirkusartisten Sara Oja handlar det om att berätta för publik och skapa magi.

Ordcirkus

Musikskapande i åk 2 och 3

Jojk: Tillsammans med Sara Ajnnak vill vi låta eleverna utforska kroppen och rösten som verktyg och på ett lekfullt sätt närma sig jojken.

Röst och rytm: I mindre grupper upptäcker eleverna begreppen rytm och röst tillsammans med musikern Mia Kempff.

Drama/forumspel i åk 4

Eleverna träffar skådespelaren Håkan Borgsten vid fyra tillfällen och fördjupar sig i forumspel. I forumspel får eleverna undersöka konstformen teater/drama samtidigt som de praktiskt får träna sina förmågor i konflikthantering, samarbete och självtillit.

Drama/forumspel

Expressive Art i åk 5

I en worskhop med konstnärinnan Ingrid Roth inspireras eleverna att hitta sina egna uttryck och måla utan rädsla med utgångspunkt i att "konst inte behöver se ut på ett visst sätt".

Expressive Art

Ståltrådsselfie i åk 6

Med stöd av filmskaparen och konstnären Sara Norling utgår eleverna från en selfie och skapar en ny bild av sig själva. Med ståltråd, tänger, papper och penna berör de tillsammans teman som identitet och självbild.

Ståltrådsselfie

Musikskapande med Optagonen i åk 8-9

Tillsammans med musikproducenterna Optagonen skapar eleverna kompletta trovärdiga låtar innehållande vers, brygga och refräng. Som avslutning får alla elever möjlighet att sjunga/rappa in sina texter i professionell studiomikrofon.

Musikskapande, Optagonen

Musikaldans i åk 7-9

På Centralskolan i Hoting kommer man på högstadiet att sätta upp en musikal. Genom skapande skola ges eleverna möjlighet att jobba med en professionell dansare/koreograf för att fördjupa sin förståelse för och kunskaper i dans.

Kontakta oss

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: