Lyssna på sidan Lyssna

Kommun­lednings­­förvaltning

Kommunledningsförvaltningen (KLF) samordnar, utvecklar och stödjer kommunens förvaltningar och bolag. Bland annat har förvaltningen ansvar för övergripande frågor som rör ekonomi, HR, kansli, kvalitet och kommunikation.

Inom kommunledningsförvaltningen finns enheterna ekonomi, kansli, löner, HR (human resources) och Strömsund turism samt överförmyndaren som är en kommunal myndighet. Valnämndens kansli, som sköter det administrativa valarbetet, finns också här.

Ska ge service och hjälp

Kommunledningsförvaltningens uppgift är att ge service till kommunens övriga förvaltningar, avdelningar och kommunala bolag samt att hjälpa kommunledningen. 

 

Förvaltningen ansvarar för kommunens arkiv med offentliga handlingar.

Mejl till kommunanställda

Om du vill kontakta oss via mejl är adressen: fornamn.efternamn@stromsund.se men utan å, ä och ö. Ersätt alla mellanslag med en punkt.

Personal

Namn

Titel

Telefon

Peter Jemtbring

Kommundirektör, tillika förvaltningschef

0670-161 24

Carina Wiik

Biträdande förvaltningschef

0670-161 27

Ingela Sonidsson

HR-chef

0670-164 89

Vakant

HR-konsult

0670-161 28

Frida Book

HR-specialist

0670-164 85

Pär-Eric Hemmingsson

Projektledare HR

0670-164 98

Pernilla Gunnarsdotter Persson

Kommunikatör

0670-169 33

Vakant

Kanslisekreterare

0670-161 06

Ann-Louise Hansson

Bredband- och digitaliseringssamordnare

0670-161 64

Aanna Johansson Larsson

Samisk samordnare

0670-164 46

Annika Eriksson

Arkivutvecklare, sekreterare tillgänglighetsrådet

0670-161 10

Lars Eliasson

Arkivassistent

072-231 00 72

Jimmy Johansen

Kontorsvaktmästare

0670-161 17

Niclas Liljefjäll

Ekonomichef

0670-161 45

Veronica Hjorter Stenklyft

Ekonomistrateg

0670-161 43

Christine Bolin

Ekonom

0670-162 90

Sara Strömberg

Ekonom

0670-164 97

Therese Wiik

Ekonom

0670-162 90

Fredrik Persson

Ekonom

0670-161 49

Maria Sundqvist

Ekonom

0670-161 19

LisMarie Andersson

Ekonomiassistent

0670-161 34

Petra Svensson

Ekonomiassistent

0670-161 41

Evelina Wood

Ekonomiassistent

0670-161 46

Ewa Söderqvist

Ekonomiassistent

0670-161 40

Anette Bergqvist

Bemanningschef

0670-167 80

Carina Esbjörnsson

Projektledare

0670-167 77

Christina Espell

Bemanningsassistent

0670-167 83

Anna Karlsson

Bemanningsassistent

0670-167 85,
167 89

Pia Vallés

Bemanningsassistent

0670-167 86,
167 81

Ann-Charlott Palmquist

Bemanningsassistent

0670-163 85

Maria Brorsson

Bemanningsassisten

0670-167 83

Hillevi Norlén

Lönehandläggare

0670-161 33

Veronica Olsson

Lönehandläggare, pensionshandläggare

0670-161 25

Gun-Britt Eriksson

Lönehandläggare

0670-161 35

Christer Jonasson

Lönehandläggare, systemförvaltare

0670-161 29

Sara Johansson

Lönehandläggare

0670-161 26

Jonatan Lindberg

Assistent

0670-163 73

 

Porträtt: Peter Jemtbring

Peter Jemtbring

Kommundirektör, tillika förvaltningschef

0670-161 24

Carina Wiik

Biträdande förvaltningschef

0670-161 27

Fakta

  • Ansvarig nämnd: kommun­styrelsen.
  • 4 procent av kommu­nens budget (2023).
  • Kommunens e-tjänstegrupp, där medarbetare från KLF ingår, skapade 24 nya e-tjänster 2023.

Kontakta oss

Kommunledningsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: