Lyssna på sidan Lyssna

Boendestöd

Boendestöd är till för dig som har en psykisk ohälsa, ibland i kombination med missbruksproblem och sociala svårigheter. Boendestöd är ett personligt utformat stöd i vardagen för att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Du kan få stöd både i och utanför hemmet. 

Det kan innebära både praktiska och sociala insatser som syftar till att underlätta för dig att hantera din vardag. Insatserna kan även omfatta aktiviteter utanför boendet. En central  del är att du gör detta tillsammans med en boendestödjare. Boendestödjaren stödjer dig i att planera, genomföra och att vara delaktig i vardagssysslor.


Boendestödjaren arbetar med, inte åt, dig som behöver stöd. En boendestödjare kan också hjälpa dig vid kontakter med
myndigheter och vård och omsorg och vid behov följa med dig till aktiviteter.


Om du är intresserad av vad boendestöd innebär så ska du kontakta vuxenenheten på Norrgård – vi berättar gärna mer!

Kontakta oss

Öppenvården Norrgård

Verkstadsgatan 41, Strömsund

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: