Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna
Flygbild över Strömsunds tätort.

Medborgarlöften

Polisens och Strömsunds kommuns medborgarlöften handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar här upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.

Medborgarlöftena bygger på en dialog mellan Polisen, kommunen och medborgarna. Löftena är framtagna efter ett antal medborgardialoger och enkäter. Ur dessa kom det fram många synpunkter från invånarna som tillsammans med kunskap från polis och kommun lett fram till följande medborgarlöften.

Medborgarlöften 2021–2022

Narkotika

 • Polisen och kommunen lovar att jobba förebyggande för att färre ungdomar i årskurs 9 ska vilja testa narkotika och bli erbjudna narkotika.

Polisens statistik visar en ökning av narkotikabrott i kommunen över tid. I CAN-rapporten 2019 uppgav 13 procent av eleverna i årskurs 9 i Strömsunds kommun att de hade lust att prova narkotika och 17 procent uppgav att det var låg risk att bruka hasch/marijuana varje helg. Omfattande forskning visar att ungdomars hjärnor skadas permanent av regelbundet användande av cannabis. Uppföljning kommer att ske genom CAN:s rapport 2023.

Trafik

 • Polisen och kommunen lovar att arbeta för ökad trafiksäkerhet i Strömsunds kommun genom förebyggande och riktade insatser mot höga hastigheter, rattonykterhet och vårdslös körning.

Trafikbrott var en av de tre vanligaste brottskategorierna i kommunen under 2019. Enligt 2020 års medborgardialog är trafikrelaterad brottslighet ofta en bidragande orsak till otrygghet hos invånarna.

Integration och segregation

 • Polisen och kommunen lovar att ta fram en aktuell lägesbild av segregationen samt delta i aktiviteter som främjar medborgarnas känsla av inkludering och delaktighet. Detta som ett steg i att öka integration och minska segregation och utanförskap.

Människor i utanförskap löper större risk för att utsättas för brott. Segregation och utanförskap kan också leda till otrygghet för många medborgare.

Bedrägerier

 • Polisen och kommunen lovar att arbeta förebyggande för att minska antalet bedrägerier i kommunen. Målet är att totala andelen bedrägeribrott ska minska med tio procent och kortbedrägeri ska minska med 15 procent fram till år 2022.

Bedrägeribrott är den näst största brottskategorin i kommunen. År 2019 anmäldes 163 bedrägeribrott, där kortbedrägeri var den vanligaste formen. Att bli utsatt för bedrägeri kan vara kränkande och drabbar ofta redan utsatta människor i samhället.


Så gick det med medborgarlöftena 2019–2021

Trafiksäkerhet

 • Polisen och kommunen lovar att arbeta för ökad trafiksäkerhet i kommunen.

Exempel på genomförda insatser:

 • Polisen har medvetet arbetat på tider då flest förargelseväckande beteenden i trafiken har skett.
 • Polisen har prioriterat att arbeta offensivt utifrån trafiktips från allmänheten för att öka chanserna att stoppa och lagföra förare påverkade av droger.
 • Polisen har genomfört informationskampanjer för att öka kunskapen om trafiksäkerhet.

Den informationsinsats om regler för A-traktorer polisen planerat på föräldramöten har inte genomförts på grund av pandemin.

Ungdomar och ANDTS

 • Polisen och kommunen lovar att arbeta för att minska användandet av alkohol, narkotika, droger och tobak bland ungdomar i kommunen.

Exempel på genomförda insatser:

 • Alla högstadieskolor samt gymnasieskolan har kontrakt gällande narkotikahund i skola. 
 • Ökad närvaro av polis på platser och tider där ungdomar befinner sig, polisen har stoppat ett flertal fester.
 • Polisen har arbetat med att beslagta och rapportera all alkohol som påträffats hos ungdomar.
 • Polisen har i samverkan med kommunen gjort informationskampanjer i samband med riskhelger.
 • Polisen har i samverkan med kommunen informerat studenter om vad som gäller inför studentfirandet.
 • Samverkan har skett mellan skola, polis och socialtjänst i syfte att tidigt upptäcka ungdomar som det finns oro för.
 • Polisen har i samverkan med kommunen fortsatt samarbetet med posten gällande ”Tillsammans mot nätdroger”.

Vissa planerade insatser, som Blås Grönt-kampanjen, har inte genomförts på grund av pandemin.

Skadegörelse, inbrott, stölder och bedrägerier

 • Polisen och kommunen lovar att arbeta för att förebygga skadegörelse, inbrott, stölder, och bedrägerier i kommunen.

Exempel på genomförda insatser:

 • Polisen har arbetat med konceptet Grannsamverkan.
 • Polisen har i samverkan med kommunen genomfört informationskampanjer för att öka kunskapen hos medborgarna i hur de kan skydda sig mot bedrägerier, inbrott och stölder. 
 • Kommunen har arbetat för en trygg utomhusmiljö genom att så snabbt som möjligt laga eller fixa sådant som är trasigt eller klottrat.
 • Kommunen har upprättat rutiner för hur skadegörelse ska anmälas. 

Trygghet

 • Medborgarnas upplevda trygghet ska vara hög.

Exempel på genomförda insatser:

 • Samverkan mellan polis och kommun har skett regelbundet i lokal VBE-grupp (våldsbejakande extremism).
 • En trygghetsvandring är genomförd i Hoting.
 • Polisen och kommunen har i samverkan uppmuntrat till att en eller flera grupper bedriver nattvandring i kommunen.

Vissa insatser, som krogtillsyner, har inte kunnat genomföras som planerat.

 

Kommunen och polisen har under perioden genomfört en utbildningsdag för chefer och politiker för att öka kunskapen om vikten av brottsförebyggande arbete.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

 • Richard Persson
  Chef för teknik- och serviceförvaltningen/säkerhetsskyddschef
  0670-169 74

Senast ändrad/granskad: