Lyssna på sidan Lyssna

Öppen arena

Syftet med projektet är att förkorta och förenkla vägen till arbete för utrikesfödda kvinnor. Detta genom så kallade enklare jobb och sänkta inträdeströsklar till arbetsmarknaden. I projektet ingår fem av länets kommuner.

Målgrupp

  • Utrikesfödda kvinnor i Strömsunds kommun
  • Ålder 15–64 år

Mål för projektet

  • Vi hoppas att projektets insatser kan medföra en förbättrad etablering på arbetsmarknaden för kvinnorna genom deltagande i lågtröskelaktiviteter.
  • Vi vill medverka till att minska arbetslösheten och utanförskap. Vi vill ta tillvara den kompetens som kvinnorna har.

Aktiviteter inom projektet

Utveckla regionens och kommunernas befintliga aktiviteter och verksamheter inom området.

  • Individuella samtal – kartläggning av tidigare studier, arbete, andra erfarenheter och kompetenser.
  • Gruppsamtal – teman som jämställdhet, arbeta i Sverige, hälsa med mera.
  • Gruppaktiviteter – praktisk samhällsorientering, olika arbetsinsatser och språkutvecklande aktiviteter.
  • Handledarutbildning för kommunanställda.

Projektägare

Region Jämtland Härjedalen.

Fakta

Projektperiod

1 april 2017 till 31 december 2019.

 

Finansiering

Europeiska Socialfonden (ESF) medfinansierar projektet.

 

Projektledare

Bodil Englund, Region Jämtland Härjedalen

Telefon: 063-14 66 04

bodil.englund@regionjh.se

Fondens webbplats Länk till annan webbplats.

Region Jämtland Härjedalen Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: