Lyssna på sidan Lyssna

Framtids- och ut­vecklings­förvaltning

Framtids- och utvecklingsförvaltningens uppdrag är att utveckla kommunen och dess medborgare. Förvaltningen är också en sammanhållen organisation för kommunens satsningar på näringsliv och utveckling, kompetenshöjning, tillväxt och samhällsutveckling.

Framtids- och utvecklingsförvaltningen, FUF, ansvarar för gymnasieskola (Hjalmar Strömerskolan), vuxenutbildning, Lärcentrum, Akademi Norr, Resurscentrum och arbetsmarknadsenheten. I förvaltningens uppdrag ingår även näringslivsfrågor.


FUF arbetar för att marknadsföra kommunen som en attraktiv plats där det är fördelaktigt att bo, arbeta och driva företag. Vi ger inflyttarservice till nyinflyttade och blivande kommuninvånare.

Projekt och livslångt lärande

FUF har en bred och mångårig erfarenhet av arbete med integration och mångfald. Vi ansvarar även för att introducera nyanlända invånare genom kommunens Integrationsservice.


Vi samlar de flesta EU-projekt med kommunal medfinansiering men leder och deltar även i andra arbeten, ofta i projektform.


Hjalmar Strömerskolan och Lärcentrum är plattformar för både ungdomars och vuxnas lärande.

Mejl till kommunanställda

Om du vill kontakta oss via mejl är adressen: fornamn.efternamn@stromsund.se men utan å, ä och ö. Ersätt alla mellanslag med en punkt.

Personal framtids- och utvecklingsförvaltningen

Namn

Titel

Telefon

Anna Backman Wikström

Förvaltningschef
Skolchef Hjalmar Strömerskolan

0670-162 18

Ralf Sjödin

Rektor Hjalmar Strömerskolan

0670-161 60

Heidi Sundelin

Utbildningsledare Lärcentrum

0670-161 81

Mona Sehlin

LIA-samordnare Vindkraftteknikerutbildning

0670-169 66

Anna Åslund

Kvalitetsutvecklare

0670-162 52

Patrik Jemteborn

Näringslivschef

0670-169 69

Cathrine Sjögren

Näringlivsutvecklare, Inflyttarservice

0670-169 72

Anna Gillgren

Turismstrateg, Inflyttarservice

0670-169 71

Victoria Åslund

Näringslivsassistent, Inflyttarservice

0670-169 70

Liza Silverhake

Chef arbetsmarknadsenheten, AME

0670-169 62

Anki Hammar

Flyktinghandläggare

0670-161 68

Zaw Min

Flyktinghandläggare, boendesamordnare, projektmedarbetare

0670-169 31

Ahmed Mahammad Omar

Flyktingassistent

0670-162 91

Elisabeth Lindholm

Enhetschef
Resurscentrum, RC
 0670-161 67

Marie Lidberg

Handläggare
Resurscentrum, RC

0670-169 65

Jenniffer Bennoit

Socionom / kurator Resurscentrum, RC

0670-169 36

Emelie Matsdotter

Socionom/ kurator

samordnare LISS

Resurscentrum, RC

0670-169 34

Malin Ekljung

DUA-samordnare

samordnare LISS

Resurscentrum, RC

0670-169 46

Mattias Mårtensson

Ansvarig för ensamkommande­frågor Resurscentrum, RC  

0670-164 47 

Ylfva Wistrand

Projektledare STAD Resurscentrum, RC

0670-164 48

Marcus Olsson

Projektmedarbetare Resurcentrum, RC

0670-169 82

Hanna Johansson

Projektmedarbetare, Socialpedagog

Resurscentrum, RC

0670-169 87

Mikael Jonsson

Projektledare Teknikhuset

072-507 26 94


Anna Backman Wikström

Förvaltningschef

0670-162 18

Fakta

  • Ansvarig nämnd: kommun­styrelsen.
  • 10 procent av kommu­nens budget (2023).
  • 2022 års statistik visar att allt fler av kommunens ungdomar väljer Hjalmar Strömerskolan framför gymnasieskolor i andra kommuner.

Kontakta oss

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: