På www.stromsund.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Strömsunds kommun tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Framtids- och utvecklingsförvaltning

Framtids- och utvecklingsförvaltningens (FUF) uppdrag är att utveckla kommunen och dess medborgare, kvinnor, män, flickor och pojkar. Förvaltningen är också en sammanhållen organisation för kommunens satsningar på kompetenshöjning, tillväxt och samhällsutveckling.

Framtids- och utvecklingsförvaltningen (FUF) ansvarar för gymnasieskola (Hjalmar Strömerskolan), vuxenutbildning, Lärcentrum och Akademi Norr.

 

FUF arbetar för att marknadsföra kommunen som en attraktiv plats där det är fördelaktigt att bo, arbeta och driva företag. Vi ger inflyttarservice till nyinflyttade och blivande kommuninvånare.

Förvaltning med lång erfarenhet

FUF har en bred och mångårig erfarenhet av arbete med integration och mångfald. Vi ansvarar även för att introducera nyanlända invånare genom kommunens flyktingmottagning.

 

Vi samlar de flesta EU-projekt med kommunal medfinansiering men leder och deltar även i andra arbeten, ofta i projektform.

 

Hjalmar Strömerskolan och Lärcentrum är plattformar för både ungdomars och vuxnas lärande.

Mejl till kommunanställda

Om du vill kontakta oss via mejl är adressen: fornamn.efternamn@stromsund.se men utan å, ä och ö. Ersätt alla mellanslag med en punkt.

Personal framtids- och utvecklingsförvaltningen

Namn

Titel

Telefonnummer

Karin Holmquist

Förvaltningschef

0670-161 86

Ahmed Mahammad Omar

Flyktingassistent

0670-162 91

Anki Hammar

Flyktinghandläggare

0670-161 68

Berit Holter

Lokal projektledare • Integration Jämtland Härjedalen

0670-167 15

Birgitta Moen

Drogförebyggande samordnare

0670-169 35

Elisabeth Lindholm

Utvecklingsledare • Resurscentrum Integration, RCI

0670-161 67

Hillevi Melinder

Socionom • Resurscentrum, RCI

073-081 44 28

Inger Eriksson Liljegren

Utbildningssamordnare Lärcentrum

Inflyttarservice

0670-167 24

Kowsar Amiri

Praktik- och språkstödjare

0670-167 14

Malin Ekljung

Etableringskoordinator

0670-169 46

Mante van den Heuvel

Inflyttarservice

0670-167 20

Marita Jakobsson Rosenberg

Tf enhetschef ensamkommande barn och unga

0670-169 51

Mona Sehlin

Lokal projektledare • UVAS (ungdomar som varken arbetar eller studerar)

0670-169 66

Rut Sannemo

Projektledare • HAMSAM (Hälsa Arbete Migration Samverkan

0670-167 94

Ulrica Engholm Eriksson

Pedagog • Resurscentrum Integration, RCI

0670-167 66

Zaw Min

Flyktinghandläggare och projektmedarbetare

0670-169 31

 

Karin Holmquist

Förvaltningschef

0670-161 86

Fakta

  • Ansvarig nämnd: kommunstyrelsen.
  • 6 procent av kommunens budget.
  • Flyktingmottagningen har tagit emot 73 personer 2016.
  • Gymnasieskolan har 346 elever (2016).

Kontakta oss

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

  • Karin Holmquist
    Chef för framtids- och utvecklingsförvaltningen
    0670-161 86

Senast ändrad/granskad: 20 juni 2018