På www.stromsund.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Strömsunds kommun tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Framtids- och utvecklingsförvaltning

Framtids- och utvecklingsförvaltningens uppdrag är att utveckla kommunen och dess medborgare. Förvaltningen är också en sammanhållen organisation för kommunens satsningar på näringsliv och utveckling, kompetenshöjning, tillväxt och samhällsutveckling.

Framtids- och utvecklingsförvaltningen, FUF, ansvarar för gymnasieskola (Hjalmar Strömerskolan), vuxenutbildning, Lärcentrum och Akademi Norr. I förvaltningens uppdrag ingår även näringslivsfrågor.


FUF arbetar för att marknadsföra kommunen som en attraktiv plats där det är fördelaktigt att bo, arbeta och driva företag. Vi ger inflyttarservice till nyinflyttade och blivande kommuninvånare.

Projekt och livslångt lärande

FUF har en bred och mångårig erfarenhet av arbete med integration och mångfald. Vi ansvarar även för att introducera nyanlända invånare genom kommunens flyktingmottagning.


Vi samlar de flesta EU-projekt med kommunal medfinansiering men leder och deltar även i andra arbeten, ofta i projektform.


Hjalmar Strömerskolan och Lärcentrum är plattformar för både ungdomars och vuxnas lärande.

Mejl till kommunanställda

Om du vill kontakta oss via mejl är adressen: fornamn.efternamn@stromsund.se men utan å, ä och ö. Ersätt alla mellanslag med en punkt.

Personal framtids- och utvecklingsförvaltningen

Namn

Titel

Telefonnummer

Björn Amcoff

Förvaltningschef

0670-169 69

Ahmed Mahammad Omar

Flyktingassistent

0670-162 91

Anki Hammar

Flyktinghandläggare

0670-161 68

Anna Åslund

Kvalitetsutvecklare

0670-162 52

Berit Holter

Studerandestöd Lärcentrum • Medarbetare Resurscentrum Integration RCI

0670-167 15

Elisabeth Lindholm

Projektledare Barnets bästa vid återvändande  • Utvecklingsledare Resurscentrum Integration, RCI

0670-161 67

Inger Eriksson Liljegren

Utbildningssamordnare Lärcentrum • Inflyttarservice

0670-167 24

Jenniffer Bennoit

Socionom / kurator Resurscentrum Integration, RCI

0670-169 36

Leila Ismailova

Administratör

0670-169 45

Marcus Olsson

Projektmedarbetare Barnets bästa vid återvändande

0670-169 82

Marie Lidberg

Administratör och projektledare Barnets bästa vid återvändande

0670-169 65

Marita Jakobsson Rosenberg

Samordnare ensamkommande

0670-169 51

Mattias Mårtensson

Ansvarig för ensamkommandefrågor Resurscentrum Integration, RCI  • Matchningskoordinator

0670-164 47

Mikael Jonsson

Projektledare Teknikhuset

072-507 26 94

Mona Sehlin

LIA-samordnare Vindkraftteknikerutbildning

0670-169 66

Rut Sannemo

Projektledare HAMSAM (Hälsa Arbete Migration Samverkan) • Matchningskoordinator

0670-167 94

Ylfva Wistrand

Drogförebyggande samordnare • Projektmedarbetare Barnets bästa vid återvändande

0670-164 48

Zaw Min

Flyktinghandläggare, projektmedarbetare och boendesamordnare

0670-169 31


Björn Amcoff

Förvaltningschef

0670-169 69

Fakta

  • Ansvarig nämnd: kommunstyrelsen.
  • 9 procent av kommunens budget (2019).
  • Gymnasieskolan har 346 elever (2016).

Kontakta oss

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

  • Björn Amcoff
    Chef för framtids- och utvecklingsförvaltningen
    0670-169 69

Senast ändrad/granskad: 27 februari 2020