Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Framtids- och ut­vecklings­förvaltning

Framtids- och utvecklingsförvaltningens uppdrag är att utveckla kommunen och dess medborgare. Förvaltningen är också en sammanhållen organisation för kommunens satsningar på näringsliv och utveckling, kompetenshöjning, tillväxt och samhällsutveckling.

Framtids- och utvecklingsförvaltningen, FUF, ansvarar för gymnasieskola (Hjalmar Strömerskolan), vuxenutbildning, Lärcentrum och Akademi Norr. I förvaltningens uppdrag ingår även näringslivsfrågor.


FUF arbetar för att marknadsföra kommunen som en attraktiv plats där det är fördelaktigt att bo, arbeta och driva företag. Vi ger inflyttarservice till nyinflyttade och blivande kommuninvånare.

Projekt och livslångt lärande

FUF har en bred och mångårig erfarenhet av arbete med integration och mångfald. Vi ansvarar även för att introducera nyanlända invånare genom kommunens Integrationsservice.


Vi samlar de flesta EU-projekt med kommunal medfinansiering men leder och deltar även i andra arbeten, ofta i projektform.


Hjalmar Strömerskolan och Lärcentrum är plattformar för både ungdomars och vuxnas lärande.

Mejl till kommunanställda

Om du vill kontakta oss via mejl är adressen: fornamn.efternamn@stromsund.se men utan å, ä och ö. Ersätt alla mellanslag med en punkt.

Personal framtids- och utvecklingsförvaltningen

Namn

Titel

Telefon

Björn Amcoff

Förvaltningschef

Skolchef Hjalmar Strömerskolan

Näringslivschef

0670-169 69

Ahmed Mahammad Omar

Flyktingassistent

0670-162 91

Anki Hammar

Flyktinghandläggare

0670-161 68

Anna Backman Wikström

Sakkunnig skolfrågor

0670-162 18

Anna Gillgren

Turismstrateg , Inflyttarservice

0670-169 71

Anna Åslund

Kvalitetsutvecklare

0670-162 52

Cathrine Sjögren

Näringslivsutvecklare
Inflyttarservice

0670-169 72

Elisabeth Lindholm

Enhetschef
Resurscentrum, RC

0670-161 67

Hanna Johansson

Projektmedarbetare, Socialpedagog,
Studiecoach på Lärcentrum

0670-169 87

Ralf Sjödin

Rektor Hjalmar Strömerskolan

0670-161 60

Heidi Sundelin

Utbildningsledare Lärcentrum

0670-161 81

Jenniffer Bennoit

Socionom / kurator Resurscentrum, RC

0670-169 36

Malin Ekljung

DUA-samordnare, LISS

0670-169 46

Marcus Olsson

Projektmedarbetare Resurcentrum, RC

0670-169 82

Marie Lidberg

Handläggare
Resurscentrum, RC

0670-169 65

Mattias Mårtensson

Ansvarig för ensamkommande­frågor Resurscentrum, RC  0670-164 47 

Mikael Jonsson

Projektledare Teknikhuset

072-507 26 94

Mona Sehlin

LIA-samordnare Vindkraftteknikerutbildning

0670-169 66

Rut Sannemo

Samordnare/coach LISS

0670-167 94

Victoria Åslund

Näringslivsassistent, Inflyttarservice

0670-169 70

Ylfva Wistrand

Projektledare STAD, Resurscentrum, RC

0670-164 48

 Zaw MinFlyktinghandläggare, projektmedarbetare och boendesamordnare

0670-169 31


Björn Amcoff

Förvaltningschef

0670-169 69

Fakta

  • Ansvarig nämnd: kommun­styrelsen.
  • 10 procent av kommu­nens budget (2020).
  • Gymna­sieskolan har 298 elever (2020).

Kontakta oss


Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

  • Björn Amcoff
    Chef för framtids- och utvecklingsförvaltningen
    0670-169 69

Senast ändrad/granskad: