På www.stromsund.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Strömsunds kommun tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Framtids- och utvecklingsförvaltning

Framtids- och utvecklingsförvaltningens (FUF) uppdrag är att utveckla kommunen och dess medborgare. Förvaltningen är också en sammanhållen organisation för kommunens satsningar på kompetenshöjning, tillväxt och samhällsutveckling.

Framtids- och utvecklingsförvaltningen (FUF) ansvarar för gymnasieskola (Hjalmar Strömerskolan), vuxenutbildning, Lärcentrum och Akademi Norr.

 

FUF arbetar för att marknadsföra kommunen som en attraktiv plats där det är fördelaktigt att bo, arbeta och driva företag. Vi ger inflyttarservice till nyinflyttade och blivande kommuninvånare.

Förvaltning med lång erfarenhet

FUF har en bred och mångårig erfarenhet av arbete med integration och mångfald. Vi ansvarar även för att introducera nyanlända invånare genom kommunens flyktingmottagning.

 

Vi samlar de flesta EU-projekt med kommunal medfinansiering men leder och deltar även i andra arbeten, ofta i projektform.

 

Hjalmar Strömerskolan och Lärcentrum är plattformar för både ungdomars och vuxnas lärande.

Mejl till kommunanställda

Om du vill kontakta oss via mejl är adressen: fornamn.efternamn@stromsund.se men utan å, ä och ö. Ersätt alla mellanslag med en punkt.

Personal framtids- och utvecklingsförvaltningen

Namn

Titel

Telefonnummer

Karin Holmquist

Förvaltningschef

0670-161 86

Abdelkerim Mohammad Mohammadomar

Språkstöd


Ahmed Mahammad Omar

Flyktingassistent

0670-162 91

Anki Hammar

Flyktinghandläggare

0670-161 68

Anna Åslund

Kvalitetsutvecklare

0670-162 52

Berit Holter

Lokal projektledare Öppen arena • Medarbetare Resurscentrum Integration RCI

0670-167 15

Elisabeth Lindholm

Utvecklingsledare Resurscentrum Integration, RCI

0670-161 67

Ewa Sörlin

Projektledare Best Practice

0670-169 34

Hazem Al-Sayed

Samhällsinformatör

0670-167 14

Inger Eriksson Liljegren

Utbildningssamordnare Lärcentrum • Inflyttarservice

0670-167 24

Jenniffer Bennoit

Socionom Resurscentrum Integration, RCI

0670-169 36

Leila Ismailova

Administratör

0670-169 45

Kowsar Amiri

Praktik- och språkstödjare

0670-167 14

Malin Ekljung

Lokal projektledare Öppen arena • Projektledare OUA-företag

0670-169 46

Marcus Olofsson

Projektmedarbetare Barnets bästa vid återvändande

0670-169 87

Marcus Olsson

Projektmedarbetare Barnets bästa vid återvändande

0670-169 82

Marie Lidberg

Frivilligsamordnare, administratör och projektledare Barnets bästa vid återvändande

0670-169 65

Marita Jakobsson Rosenberg

Tf enhetschef ensamkommande barn och unga

0670-169 51

Mattias Mårtensson

Ansvarig för ensamkommande frågor Resurscentrum Integration, RCI • Projektmedarbetare Best Practice

0670-164 47

Mikael Jonsson

Teknikhuset

072-507 26 94

Mona Sehlin

UVAS (ungdomar som varken arbetar eller studerar) • LIA-samordnare Vindkraftteknikerutbildning

0670-169 66

Ola Sundqvist

Projektledare Hållbar skoterturism i Frostviken

070-668 00 68

Rut Sannemo

Projektledare HAMSAM (Hälsa Arbete Migration Samverkan) • Koordinator strategisk överenskommelse med AF

0670-167 94

Seija Klingberg

Projektledare Hållbar skoterturism i Frostviken

0670-41 67 21

Ylfva Wistrand

Drogförebyggande samordnare • Projektmedarbetare Best Practice

0670-164 48

Zaw Min

Flyktinghandläggare och projektmedarbetare

0670-169 31


Karin Holmquist

Förvaltningschef

0670-161 86

Fakta

  • Ansvarig nämnd: kommunstyrelsen.
  • 9 procent av kommunens budget (2019).
  • Flyktingmottagningen har tagit emot 73 personer 2016.
  • Gymnasieskolan har 346 elever (2016).

Kontakta oss

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

  • Karin Holmquist
    Chef för framtids- och utvecklingsförvaltningen
    0670-161 86

Senast ändrad/granskad: 24 juni 2019