Lyssna på sidan Lyssna

Avgifter och regler för fritidshems­plats

Många frågor kan dyka upp när det gäller ditt barns fritidshemsplats. Här ger vi svar på några av de vanligaste funderingarna, informerar om verksamheten och de regler som gäller.

Rätt till plats

Kommunen erbjuder skolbarnomsorg till barn

  • som är mellan sex och tolv år och behöver fritids i minst en månad
  • där vårdnadshavare arbetar eller studerar
  • där vårdnadshavare är sjukskriven eller har sjukpension
  • som är i behov av särskilt stöd i sin utveckling enligt skollagen (2010:800).

Rätt till plats upphör då barnet fyller 13 år. Om vårdnadshavaren har en obetald barnomsorgsavgift till kommunen erbjuder vi ingen fritidsplats förrän skulden är betald.

Öppethållande

Fritidshemmen är öppna före och efter skoltid (öppnar 6.30 och stänger 18.30). Lokala avvikelser kan förekomma.

När du inte arbetar

Arbetslös

Blir du som vårdnadshavare arbetslös på heltid måste du omedelbart meddela expeditionen i ditt område. Fritidsbarn har inte rätt att behålla sin plats. Rätt till fritids upphör samma dag som du blir arbetslös.

Föräldraledig

Fritidsbarn har inte rätt att behålla sin plats. Rätt till fritids upphör samma dag som föräldraledigheten börjar.

Semester eller annan ledighet

Barnet har inte rätt till fritids när vårdnadshavaren har semester, sommarlov eller annan ledighet.

Korttidsvikarie

Om du som vårdnadshavare får arbete under veckan får du plats enligt arbetstidsschemat. Du har inte rätt till skolbarnomsorg de dagar du inte arbetar. När du fått en längre anställning måste du fylla i ett nytt schema och lämna det på det fritidshem som ditt barn går på. 

När barnet är sjuk

Infektionsrisken är större när man är i stor grupp. Därför gäller följande regler för att minska smittorisken:

  • Magsjuka – barnet ska ha ätit normalt och inte ha kräkts eller haft diarré på minst 48 timmar.
  • Kraftiga förkylningar – barnet ska vara hemma.
  • Vid penicillinkurer – barnet vara hemma minst två dagar, medicinering bör du sköta hemma.
  • Vid feber – barnet ska vara hemma minst ett feberfritt dygn.

Det är viktigt att ta hänsyn till allmäntillståndet så att ditt barn orkar med vardagen.

Mat

När barnet är på fritids erbjuder vi frukost och mellanmål.

Speciella behov

Har ditt barn speciella behov kan du kontakta rektor.

Försäkring

Strömsunds kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring som gäller olycksfall som inträffar under skoltid, fritid och lov.

Tystnads- och anmälningsplikt

All fritidshemspersonal har både tystnadsplikt, enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), och anmälningsplikt, enligt socialtjänstlagen (2001:453).

  • Tystnadsplikten innebär att personalen inte får röja enskilda barns förhållanden till utomstående personer.
  • Anmälningsplikten innebär att personalen är skyldig att kontakta socialtjänsten om de misstänker att ett barn far illa. Anmälningsplikten upphäver tystnadsplikten.

Vad kostar en fritidshemsplats?

Strömsunds kommun tillämpar så kallad maxtaxa. Avgiften är inkomstrelaterad med ett maximalt högsta belopp per barn. Det betyder att föräldrar med låg inkomst får en lägre avgift, medan de med hög inkomst får en högre avgift.


För att din avgift ska bli rätt måste du varje år lämna dina inkomstuppgifter via e-tjänsten Förskola och fritidshem på webben. Lämnar du inte in dina inkomstuppgifter får du automatiskt den högsta avgiften. Du måste också anmäla om din inkomst förändras, till exempel om du ska vara föräldraledig eller blir arbetslös eftersom det kan påverka avgiften.

Autogiro och e-faktura

Det går bra att betala avgifter via autogiro. Då får du fakturan hem i brevlådan som vanligt och kommunen drar pengarna automatiskt från ditt konto på förfallodagen. För att du ska kunna betala dina räkningar via autogiro, måste du lämna in en blankett där du ger ditt medgivande. 


Kommunen erbjuder även e-faktura för barnomsorg. E-faktura beställer du via din internetbank.

Kontakta oss

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: