Lyssna på sidan Lyssna
Eld.

Brandskydd hemma

Varje år inträffar cirka 24.000 bränder i bostäder i Sverige och ungefär 80 personer omkommer. Bland dem är äldre och personer med olika typer av funktionsnedsättningar överrepresenterade. Det finns många saker du kan tänka på för att undvika brand i ditt hem.

Ett bra brandskydd börjar med att du vet vilka risker som finns och att du använder den kunskapen. Många bränder beror på den mänskliga faktorn.

 • Håll koll på spisen när den är på och matlagningen är igång och använd den inte som avlastningsyta.
 • Töm aska och rester från öppen spis eller grill i metallkärl med lock.
 • Blås ut ljusen när du lämnar rummet.
 • Ladda mobiltelefon och andra laddningsbara saker när du är hemma och vaken. Lägg produkten du laddar på hårt underlag
 • Rök inte i sängen eller någon annanstans där du riskerar att somna från en tänd cigarett som skulle kunna orsaka en brand.
 • Täck inte över elektriska element.
 • Se till att lampor och spotlights inte är nära något brännbart eller kan trilla ner.
 • Byt blinkande lysrör. De kan överhettas. Byt glimtändaren samtidigt.

Vissa personer är särskilt riskutsatta

Ungefär 80 personer dör i bostadsbränder varje år. Bland dem är äldre och personer med olika typer av funktionsnedsättningar överrepresenterade.

Här är några exempel på vad som kan göra en person särskilt riskutsatt:

 • Nedsatt hörsel.
 • Nedsatt syn eller rörelsesvårigheter.
 • Minnessvårigheter.
 • Starka läkemedel eller alkohol.
 • Rökning (om det inte kan ske på ett säkert sätt).

Det här kan du hjälpa en riskutsatt med

 • Testa brandvarnare minst en gång om året, gärna en gång i månaden. Byt batterier om de inte fungerar. I många bostäder behövs fler än en brandvarnare för tidig varning.
 • Skaffa brandfilt och brandsläckare. Men tänk på – vid en brand är det viktigt att först och främst trygga utrymningsmöjligheterna. Det händer nämligen att människor råkar väldigt illa ut när de försöker släcka en brand.
 • Ersätt levande ljus med batteridrivna.
 • Byt ut elektrisk utrustning som har synliga skador, luktar bränt eller låter konstigt.
 • Möblera bostaden för snabb utrymning.
 • En minneslapp med nödnumret 112 och bostadens adress för att stötta minnet i en stressad situation.

Om det grundläggande skyddet inte räcker

Kanske behöver du ett förstärkt brandskydd utöver de enkla saker du kan göra själv eller med hjälp av en anhörig? Det kan till exempel handla om spisvakt, varseblivningshjälpmedel eller brandlarm kopplat till trygghetslarmet.


Vänd dig till vård- och socialförvaltningen för råd enligt uppgifterna i Kontakta oss-rutan.

Vill du bli deltidsbrandman?

Som deltidsbrandman, räddningstjänstpersonal i beredskap, rycker du ut vid larm under de veckor du har beredskap, i normalfallet ungefär var fjärde vecka. I många fall åker deltidsbrandmän också ut för att hjälpa till vid sjukdomsfall innan ambulansen hunnit fram.

 

Låter det intressant?

Nu finns det en helt ny webbplats med information om uppdraget.

Webbplatsen blideltidsbrandman.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: