Lyssna på sidan Lyssna
Par som sitter och solar i snödriva.

Välfärdsredovisning

Kommunens välfärdsredovisning undersöker ett antal frågor på befolkningsnivå. Till exempel hur våra invånare ser på delaktighet och inflytande och hur det ligger till med matvanor och fysisk aktivitet. Den senaste välfärdsredovisningen som genomfördes redovisar år 2018.

Områdena vi undersöker i välfärdsredovisningen är:

  • Delaktighet och inflytande.
  • Ekonomisk och social trygghet.
  • Barn och ungdomar har trygga och goda uppväxtvillkor.
  • Hälsofrämjande miljö.
  • Minskat bruk av alkohol, tobak och ett samhälle fritt från narkotika och dopning.

Resultaten är viktiga, till exempel i kommunens arbete med folkhälsa, eftersom de visar hur trenden inom området ser ut. I vissa fall är det dock svårt att avgöra, till exempel för att det saknas jämförelse.

Kontakta oss

Folkhälsorådet

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: