Lyssna på sidan Lyssna
Färgglada lyktor.

Helg, kväll- och nattomsorg

Har du barn mellan ett och tolv år som behöver omsorg på annan tid än dagtid? För dig som har ett arbete som innebär att du behöver barnomsorg på kvällar, nätter och helger erbjuder vi barnomsorg på obekväm arbetstid. Kontakta respektive rektor för mer information och ansökan.

Behöver du barnomsorg på obekväm arbetstid, så kallad OB-omsorg, erbjuder vi i första hand plats på befintliga förskolor och fritidshem. Du ansöker om OB-omsorg på en speciell blankett.

Ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om det inte finns befintlig verksamhet

I de fall kommunen inte kan erbjuda plats i befintlig verksamhet kan vårdnadshavaren ge förslag på personer i sin närhet som sköter omsorgen om barnen. Du kan inte föreslå att egna familjemedlemmar (till exempel syskon, mor- eller farföräldrar) ska sköta omsorgen av barnen.


Alla som kommunen anställer måste lämna utdrag ur belastningsregistret. Vi eftersträvar att utföra även denna omsorg i förskolans lokaler.

Befintlig verksamhet i Strömsunds tätort

På Blomslingans förskola i Strömsunds tätort erbjuder vi barnomsorg under OB-tid på kvällar, nätter och helger, så kallat Nattis. Nattis tar emot barn mellan 1-12 år inskrivna i den kommunala barnomsorgen i Strömsunds tätort. OB-omsorgen prioriterar framförallt trygghet och trivsel i verksamheten.

Mer information om Blomslingans förskola

Villkor för OB-omsorg

För att ha rätt till en plats måste ert behov av omsorg på obekväm tid vara i snitt två tillfällen i månaden. Båda föräldrarna måste arbeta obekväm tid samtidigt.


Kommunen beviljar inte plats under föräldraledighet, arbetslöshet, sjukdom, semester eller annan ledighet. Vi gör inga tillfälliga placeringar under sommaren. 

Vilka tider erbjuder kommunen OB-omsorg?

Normaltiderna för barnomsorg på obekväm arbetstid är:

 • Måndag till torsdag mellan klockan 19.00 och klockan 6.00.
 • Fredag klockan 19.00 till måndag klockan 6.00.

Kommunen erbjuder inte OB-omsorg på julafton och nyårsafton.

Vem kan få OB-omsorg?

 • Ensamstående vårdnadshavare med obekväm arbetstid.
 • Gifta, registrerade partners eller sammanboende* där båda måste arbeta obekväm arbetstid samtidigt.
  *Med sammanboende vårdnadshavare jämställs förälder/vårdnadshavare som sammanbor i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållande med någon som inte är förälder till barnet.

Kommunen förväntar sig att föräldrar som har gemensam vårdnad, men är folkbokförda på olika adresser, gemensamt ska kunna lösa barnets behov av tillsyn på obekväm arbetstid.

Du måste kunna visa att du har behov av OB-omsorg

 • Du ska kunna visa vilka arbetstider du har med ett intyg eller schema från din arbetsgivare.
 • Är du egen företagare ska du styrka dina behov enligt överenskommelse med rektor.

OB-omsorg är tidsbegränsad

Kommunen beviljar OB-omsorg utifrån vilken typ av anställning vårdnadshavaren har:

 • Tillsvidareanställning: OB-omsorg beviljas i max tolv månader.
 • Visstidsanställning: OB-omsorg beviljas enligt anställningsintyg, max tolv månader.
 • Timanställning: OB-omsorg beviljas max sex månader.

Behöver du, efter denna tid, förlänga OB-omsorgen måste du lämna in nya intyg från arbetsgivare som styrker behovet.

Omprövning sker varje år

Omprövning av behovet sker inför höstterminen varje år. Då måste du lämna in ett nytt arbetsgivarintyg och en ny ansökan. Du måste meddela rektor i god tid om du får ändrade arbetstider.


Om ditt/dina barn serveras middag tar vi ut en avgift för det enligt självkostnadsprincipen.


Undantag från ovanstående villkor kan förekomma om det föreligger särskilda skäl, främst med utgångspunkt i målet för verksamheten.

Tänk på!

Du har inte rätt till OB-omsorg under föräldraledighet, arbetslöshet, sjukdom, semester eller annan ledighet.

Kontakta oss

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: