Lyssna på sidan Lyssna
Klättrande murgröna.

Bouppteckning, dödsboanmälan

När en person avlider ska en bouppteckning göras. En bouppteckning kan göras privat eller med hjälp av en begravningsbyrå eller jurist. Bouppteckningen ska upprättas senast tre månader efter dödsfallet och skickas till skatteverket senast en månad efter att den upprättats. Det innebär att bouppteckningen ska ha kommit in till skatteverket senast fyra månader efter dödsfallet.

En dödsboanmälan kan ibland ersätta en bouppteckning. En dödsboanmälan är en förenklad form av bouppteckning som man kan göra om boets tillgångar inte uppgår till mer än kostnaderna för begravning och andra utgifter i samband med dödsfallet. Dödsboanmälan lämnas in till Skatteverket inom fyra månader från dödsdagen.

 

Vård- och socialförvaltningen upprättar en ekonomisk sammanställning över tillgångarna i boet och kostnader i samband med dödsfallet. Där framgår det om det är möjligt att göra en dödsboanmälan.

Fast egendom eller tomträtt

Om den som avlidit ägde fast egendom eller tomträtt går det inte att göra en dödsboanmälan. Dödsbodelägarna behöver då göra en bouppteckning.

Begravningskostnader är prioriterade

De tillgångar som finns i dödsboet ska i första hand användas till begravning och andra kostnader i samband med dödsfallet. Om den som har avlidit har skulder eller andra räkningar som inte täcks av tillgångarna så begärs avskrivning av dessa när dödsboanmälan är klar. Skatteverket skickar en kopia till anhöriga när dödsboanmälan är registrerad. 

Ekonomisk hjälp till begravning

Om den som har avlidit inte har tillgångar som täcker kostnaden för begravningen kan dödsbodelägarna ansöka om ekonomiskt bistånd.

Kontakta oss

Individ- och familjeomsorg

Storgatan 4

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: