Lyssna på sidan Lyssna

Elda ute eller inne

Att elda kan innebära risker för människor, egendom och miljö. Därför ska eldning alltid ske med försiktighet. Det är du som eldar som är ansvarig för att eldningen sker på ett säkert sätt och inte orsakar olägenheter. Ladda gärna ned appen Brandrisk ute så får du koll på brandriskprognosen där du befinner dig.

Eldning utomhus

  • Det är tillåtet att göra upp eld, majbrasa eller bränna av mark utanför tätbebyggt område när det inte råder eldningsförbud.
  • All öppen förbränning av löv, kvistar eller liknande med syfte att bli kvitt det, är förbjuden inom tätortsområde. Vilka områden som hör hit anges på kartor i kommunens lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa
    och miljön. Miljö- och byggnämnden får ge dispens för majbrasor inom dessa områden. Ansökan om dispens för eldning av majbrasor ska ske senast den 1 april.
  • All eldning med avfall, såsom plast, gummi, textilier, papp, avfall från bygg-, rivnings- och renoveringsarbeten eller liknande material är förbjuden. Sånt avfall ska du lämna till återvinning. Eldning av avfall innebär utsläpp av farliga ämnen som kan skada dig, din familjs och dina grannars hälsa.

Brandrisk och eldningsförbud

Under vissa perioder, framför allt vår och sommar, ökar brandrisken i skog och mark. Då är det exra viktigt att vara försiktig.

Appen Brandrisk ute

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram appen Brandrisk Ute, som på ett enkelt sätt visar brandriskprognos för aktuell plats. Appen innehåller också råd och information, till exempel om eldning och grillning i skog och mark. Ladda ned appen till din smarta telefon i App Store eller Google Play.

Länsstyrelsens karttjänst om eldningsförbud

Länsstyrelserna har gemensamt tagit fram en karta som visar vart det råder eldningsförbud och vad som då gäller.

Till karttjänsten för eldningsförbud på krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om dispens för eldning av majbrasor

Skicka din ansökan till miljobygg(a)stromsund.se senast den 1 april.

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: