Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Elda ute eller inne

Att elda kan innebära risker för människor, egendom och miljö, därför ska eldning alltid ske med försiktighet. Det är du som eldar som är ansvarig för att eldningen inte orsakar olägenheter, samt sker på ett säkert sätt.

Eldning utomhus

  • Det är tillåtet att göra upp eld, majbrasa eller bränna av mark utanför tätbebyggt område när det inte råder eldningsförbud.
  • All öppen förbränning av löv, kvistar eller liknande med syfte att bli kvitt det, är förbjuden inom tätortsområde. Vilka områden som hör hit anges på kartor i kommunens lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa
    och miljön. Miljö- och byggnämnden får ge dispens för majbrasor inom dessa områden. Ansökan om dispens för eldning av majbrasor ska ske senast den 1 april.
  • All eldning med avfall, såsom plast, gummi, textilier, papp, avfall från bygg-, rivnings- och renoveringsarbeten eller liknande material är förbjuden. Sånt avfall ska du lämna till återvinning. Eldning av avfall innebär utsläpp av farliga ämnen som kan skada dig, din familjs och dina grannars hälsa.

Ansökan om dispens för eldning av majbrasor

Skicka din ansökan till miljobygg(a)stromsund.se senast den 1 april.

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: