Lyssna på sidan Lyssna
En kock och ett vårdbiträde.

Personal som lagar mat och tar hand om personer på särskilda boenden är två av många viktiga yrkesgrupper inom kommunens verksamhetsområde.

Kommunalrådets inledningsord 2022

Nytt år, nya möjligheter och nya utmaningar. Konkurrensen om arbetskraften hårdnar och vi behöver kunna möta behovet av kompetens.

Kompetensförsörjning – en stor utmaning!


Vi hoppas snart få lägga pandemiåren bakom oss och börja blicka framåt mot ett nytt år med nya möjligheter! Industriföretagen i kommunen har trots covid-19 gått som på räls och behovet av personal ökar i takt med tiden.


Även kommunen behöver rekrytera personal och vi ser att det råder brist inom ett flertal yrkesområden. Vi behöver lärare, sjuksköterskor, undersköterskor, ingenjörer, ekonomer, kockar – ja, listan kan göras lång!

Hård konkurrens om arbetskraft

Samtidigt hårdnar konkurrensen om arbetskraften. Den enorma satsning som sker norr om oss i Västerbotten och Norrbotten kommer att innebära ännu hårdare konkurrens. Den gröna industriomställningen med batterifabriker och koldioxidfri stålproduktion skapar många spännande jobb och leder till omflyttningar i hela vårt land. Hur ska vi då förmå fler att stanna kvar eller flytta till just vår kommun? Hur ska vi möta behovet av kompetens?

Fler möjligheter till utbildning

Utbudet av utbildningar behöver matchas med behovet på vår arbetsmarknad. Att karriärväxla mitt i livet måste bli en möjlighet om vi ska klara av att täcka kompetensbehovet som finns inom både näringsliv och offentlig verksamhet. Vi är 13 kommuner i Norrlands inland (Akademi Norr) som arbetar för att tillgängliggöra fler utbildningsmöjligheter för de som bor i våra kommuner. Vi behöver få fler att börja studera och utbilda sig inom de områden som efterfrågas.

Nya förutsättningar

Idag är det inga större konstigheter att läsa på universitet och högskolor på distans. Det skapar förutsättningar för dem som inte vill eller kan flytta från kommunen för att studera. Akademi Norr samarbetar med universitet och högskolor för att de ska erbjuda fler utbildningar på distans. Vårt lokala Lärcentrum finns som ett stöd för dig under studietiden.


Investera i dig själv – det är du värd!

 

Porträtt: Susanne Hansson.


Susanne Hansson, (S)
kommunstyrelsens ordförande, kommunalråd

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: