Vit och röd ros.

Dödsfall och begravning

När en person avlider är oftast sorgen och saknaden efter en kär anhörig eller vän svår. Samtidigt måste många praktiska göromål hanteras. Anhöriga måste planera för begravning och bouppteckning som måste ske inom tre månader från dödsfallet. Här finns information om vad du bör tänka på.