Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Förvalt­ningar och avdelningar

I Strömsunds kommun finns fem förvaltningar med ett antal enheter samt två avdelningar med olika ansvarsområden. De utför det arbete som politikerna fattat beslut om.

Förvaltningar

En förvaltning har verksamhet inom olika områden med flera beslutsnivåer. Det finns alltid en förvaltningschef men även områdeschefer, enhetschefer och arbetsledare. En förvaltning lyder oftast under en nämnd. Inom förvaltningarna kan det även finnas enheter. En enhet arbetar med ett specifikt område och har ibland en egen chef, men inte alltid.


Förvaltningar i Strömsunds kommun

  • barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen (BKUF)
  • framtids- och utvecklingsförvaltningen (FUF)
  • kommunledningsförvaltningen (KLF)
  • teknik- och serviceförvaltningen (TSF)
  • vård- och socialförvaltningen (VSF).

Avdelningar

En avdelning har bara en chef och ett eller ett par huvudverksamheter.


Avdelningar i Strömsunds kommun

  • kultur- och fritidsavdelningen (KOF)
  • miljö- och byggavdelningen (MOB).

Relaterad information

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: