Lyssna på sidan Lyssna

Förvalt­ningar och avdelningar

Förvaltningarna ansvarar för det dagliga arbetet i kommunens verksamheter, som skola, vård och omsorg, fritid, kultur och samhällsbyggnad. Kommundirektör och förvaltningsledning har det övergripande ansvaret för det arbetet. I Strömsunds kommun finns fem förvaltningar med ett antal enheter samt två avdelningar med olika ansvarsområden. 

Politikerna i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och de olika nämnderna beslutar om vilken service förvaltningarna ska erbjuda invånarna. Hur service och verksamhet utförs i det dagliga arbetet, är förvaltningens ansvar.

Förvaltningarna är arbetsgivare

Det är i förvaltningarna som alla medarbetare i kommunen är anställda. Sammantaget har vi mer än 65 olika yrkesgrupper. Det är lärare och socialsekreterare, undersköterskor och fastighetsskötare, bygglovshandläggare, vaktmästare och alla andra som får kommunen att fungera.


Medarbetarna är alla experter inom sitt område och ska se till att politikens mål, visioner och beslut efterföljs. Tjänstepersoner i organisationen tar fram rapporter och underlag till de förtroendevalda inför politiska beslut.

Förvaltningar i kommunen

En förvaltning har verksamhet inom olika områden med flera beslutsnivåer. Det finns alltid en förvaltningschef men även områdeschefer, enhetschefer och arbetsledare. En förvaltning lyder oftast under en nämnd. Inom förvaltningarna kan det även finnas enheter. En enhet arbetar med ett specifikt område och har ibland en egen chef, men inte alltid.

Förvaltningar

  • Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen (BKUF).
  • Framtids- och utvecklingsförvaltningen (FUF).
  • Kommunledningsförvaltningen (KLF).
  • Teknik- och serviceförvaltningen (TSF).
  • Vård- och socialförvaltningen (VSF).

Avdelningar i kommunen

En avdelning har bara en chef och ett eller ett par huvudverksamheter.

Avdelningar

  • Kultur- och fritidsavdelningen (KOF).
  • Miljö- och byggavdelningen (MOB).

Relaterad information

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: