Lyssna på sidan Lyssna
Händer.

Integrationsservice

På integrationsservice i Strömsund jobbar vi med att samordna insatserna för de flyktingar med uppehållstillstånd som kommer till kommunen. Flyktingarna ska få goda förutsättningar att kunna försörja sig själva, lära sig svenska och bli delaktiga i det svenska samhället.

Strömsunds kommuns integrationsservice tar emot och bosätter nyanlända som har fått permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd i enlighet med bosättningslagen (2016:38) som trädde i kraft 1 mars 2016.

Målet med vår verksamhet är att:

 • Samordna insatser så att den nyanlände flyktingen efter avslutad introduktion har kunskaper i det svenska språket och samhällslivet.
 • Ta tillvara flyktingars kunskaper och erfarenheter och stärka den enskildes förutsättningar till egen försörjning genom eget företagande, arbete eller studier.
 • Motverka främlingsfientlighet och rasism genom att informera om flyktingmottagande.
 • Samverka med myndigheter, organisationer och företag för att underlätta integration.
 • Tillämpa principen om lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund.
 • Att tillhandahålla samhällsorientering som ska ge en grundläggande förståelse för det svenska samhället. Anmälan kan göras via
  • Integrationsservice
  • SFI
  • Studie- och yrkesvägledare på Hjalmar Strömerskolan
  • Handläggare på socialtjänsten

Kontaktperson:

Anki Hammar 0670-161 68, Gröna skolan.

Migrationsverkets roll

En person som vill bosätta sig i Sverige och som är medborgare i ett land utanför EU måste söka uppehållstillstånd. Den myndighet som beslutar om vem som får uppehållstillstånd och därmed stanna i Sverige är Migrationsverket.

Arbetsförmedlingens roll

Om en person har fått uppehållstillstånd påbörjas etableringen i den kommun som man antingen bosatt sig i eller den kommun som man blir anvisad till. Det är Arbetsförmedlingen som har samordningsansvaret för de nyanlända som omfattas av etableringsreformen.

Kommunernas roll

Kommunernas ansvar i etableringen är bland annat att ansvara för mottagande och bostadsförsörjning, samhällsorientering, undervisning i SFI (svenska för invandrare), insatser för barn och ungdomar, försörjning och andra insatser för personer med nedsatt prestationsförmåga samt övriga insatser som gynnar etableringen i det svenska samhället.

Bara ben i gräset.

Fakta

Integrationsservice hette tidigare Flykting­mottag­ningen.

Vill du engagera dig?

Alla ensamkommande barn och unga som kommer till Strömsund ska få en god man.

 

Som god man är du en företrädare för barnet i olika frågor som rör boende, skola, kontakter med myndigheter med mera.

 

Kan du tänka dig att bli god man?

Information om god man

Kontakta oss

Integrationsservice Strömsunds kommun

Gröna skolan, Myrgatan 10

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: