På www.stromsund.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Strömsunds kommun tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Taggtråd

Missnöjd med vården

God vård bygger på ömsesidigt förtroende mellan vårdgivaren och patienten. Känner du dig inte rätt behandlad är det lätt att förtroendet får sig en törn. I så fall ska du försöka prata med personalen först. Kan ni inte lösa problemet, kan du vända dig till patientnämnden. 

Om du undrar över något eller är missnöjd med vård, bemötande eller om det omhändertagande du fått, tala i första hand med den personal som har det direkta ansvaret för din vård eller med chefen för verksamheten. Deras uppgift är att hjälpa dig tillrätta.

 

Kan ni inte lösa problemet, kan du vända dig till patientnämnden. Den är till för att upprätthålla och utveckla relationerna mellan vårdgivaren och patienten.

 

Om du vill får du vara anonym. Det är kostnadsfritt att vända sig till patientnämnden.

Patientförsäkringen

Om du drabbas av en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Det kan vara skador som uppkommer inom sjukvård i till exempel ett särskilt boende, vid skolhälsovård eller hemsjukvård.

Patientförsäkringen ersätter fysiska och psykiska skador som orsakats av undersökning, vård och behandling, oriktiga diagnoser, fel hos eller felaktig hantering av medicinska produkter och sjukvårdsutrustning, smittämnen som överförs i samband med vården, olycksfall som inträffar i samband med vården eller oriktig hantering av läkemedel.

 

Skadeanmälan

Om du råkar ut för en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård och vill kräva ekonomisk ersättning från patientförsäkringen måste du göra en skriftlig skadeanmälan.

 

Mer information om hur du går tillväga kan du få av verksamhetschef för hälso- och sjukvården. Kontakuppgifter hittar du längst ner på sidan.

 

Relaterad information

Patientnämnden ska

  • arbeta för att patientens rättigheter och integritet tas tillvara
  • redovisa inkomna klagomål, framförda idéer och förslag så att vården kan bli bättre för alla
  • hjälpa patienter till kontakt med rätt myndighet
  • informera om patientförsäkringen och läkemedelsförsäkringen
  • informera om hur en anmälan till inspektionen för vård och omsorg, IVO, går till.

Kontakta oss

Vård- och socialförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: 9 mars 2020