Lyssna på sidan Lyssna

Om drift­bidrag idrotts­anlägg­ningar

Här kan du läsa om vilka bestämmelser som gäller för att er förening ska kunna söka driftstöd för era idrottsanläggningar.

Varför finns stödet?

Driftstödet är till för att ge ekonomiskt stöd till idrotts-, frilufts- och motsvarande organisationer inom kommunen. Stödet ska att täcka del av skötsel- och driftskostnad av föreningsägda anläggningar. Stödets storlek revideras årligen av barn-, kultur- och utbildningsnämnden.

Vilka kan söka?

Stödet kan sökas av föreningar verksamma i Strömsunds kommun och registrerade i Strömsunds kommuns föreningsregister.

Villkor

Stöd beviljas till idrotts- och friluftsanläggningar. Föreningen ska svara för att anläggningen hålls i gott skick och är driftsäker och dopingfri.


Lokalen/anläggningen ska opartiskt, i skälig omfattning/villkor upplåtas till på orten verksam organisation eller grupp med organiserad verksam-het samt åt enskilda.


Föreningen är skyldig att underkasta sig den kontroll av arbetenas utförande och bidragens användning som barn-, kultur- och utbildningsnämnden anser är nödvändigt.

Föreningar kan söka stöd till följande anläggningar

 • Fotbollsplaner
  Fotbollsplan/konstgräsplan med seriespel 11-manna, 100 gånger 60 meter: 27 000 kronor per år.

  Fotbollsplan utan seriespel 11-manna, 100 gånger 60 meter: 15 000 kronor per år.
 • Isbanor
  Isbana med sarg och belysning, 60 gånger 30 meter: 20 000 kronor per år.

  Isbana med belysning 60 gånger 30 meter: 10 000 kronor per år.
 • Skid- och motionsspår
  Elljusspår (märkta och skyltade): 3 500 kronor per kilometer och år.

  Skid- och motionsspår (märkta och skyltade, max 10 kilometer):
  1 000 kronor per.
 • Alpina anläggningar
  Slalombacke med lift, mindre (upp till 900 meter): 40 000 kronor per år.

  Slalombacke med lift, större (över 900 meter): 80 000 kronor per år.
 • Övriga anläggningar
  Golfbana: 3 000 kronor per hål och år.

  Tennisbana (massa eller gräs): 4 000 kronor per år.

  Friidrottsanläggning (med hoppgrop och löparbanor minst 60 meter):
  10 000 kronor per år.

Kontroll

Under året kan kontroller genomföras av de sommar- respektive vinteranläggningar som beviljats driftsstöd för året. Personal från kultur- och fritidsavdelningen kontrollerar att nödvändigt underhåll har gjorts.

Hur söker jag?

Ansökan görs en gång per år. Ansökningsblanketten laddar du ner från kommunens e-tjänster.


Ansökan görs senast den 30 november och avser nästkommande kalenderår.

När betalas pengarna ut?

Utbetalning av beviljat stöd görs under januari månad.

Vart vänder jag mig för mer information?

Ta gärna kontakt med kultur- och fritidsavdelningen om du har frågor och funderingar om stödet. Kontaktuppgifter finns i Kontakta oss-rutan.

Fakta

Sista ansöknings­dag

Sista november varje år.


Skicka ansökan till

Kultur- och fritids­avdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta oss

Kultur- och fritidsavdelningen

Centralbiblioteket, Myrgatan 4

833 35 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: