Lyssna på sidan Lyssna

Kommunalrådets inledningsord 2023

Många samer i vår kommun talar inte sitt eget språk, sydsamiska. Under årtionden bakåt i tiden ansågs det inte vara ”fint nog”. Så sent som in på 1960-talet förbjöds samiska barn att använda språket i skolan.

Språket viktig del av samhörigheten


Många samer slutade att tala sitt språk och att förmedla det till sina barn. Lyckligtvis har samhället förändrats och utvecklats. En ny generation samer växer upp och kämpar för att återta det språk som deras föräldrar förlorade.

Ett förstärkt skydd i vår kommun

Strömsunds kommun är en samisk förvaltningskommun. Det innebär att samisk kultur och samiska språk har ett förstärkt skydd enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Idag pågår ett intensivt arbete för att ge de samiska barnen språkundervisning och samisk slöjdkunskap under ledning av vår samiska samordnare.

Skapa trygghet för den samiska befolkningen

Vi har flera medarbetare inom kommunens verksamheter som har samiskt ursprung. Deras kunskap om språk och kultur är viktig för att våra insatser ska hålla en god kvalitet och skapa trygghet för den samiska befolkningen. Ofta när man blir äldre återgår man till sitt tidiga språk och kanske mer eller mindre glömmer bort svenskan. Då är det tryggt att möta personal på äldreboendet som också kan det samiska språket.

Språket – en viktig bärare

Det samiska språket är en viktig bärare av den samiska identiteten. Alla vill vi känna samhörighet och gemenskap i vårt ursprung – oavsett varifrån vi kommer.

Buerie orre jaepie – Gott nytt år!

Porträtt: Susanne Hansson.


Susanne Hansson, (S)
kommunstyrelsens ordförande, kommunalråd

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: