Lyssna på sidan Lyssna
tussilago

Anhörig till demenssjuk

Demenssjukdom kan drabba personer i olika åldrar. Det är vanligast att äldre kvinnor och män får en demenssjukdom. En femtedel av alla kvinnor och män över 80 år drabbas.

Det kan vara svårt att veta om förändringar är sjukdom eller åldersförändringar. Med stigande ålder kan man få svårare att exempelvis lära sig nya färdigheter och namnet på nya bekanta. Det är oftast en del i det naturliga åldrandet då minnet kan bli sämre. Även trötthet, utbrändhet, stress eller depression kan ge sämre minne. Det förväxlas ibland med de störningar i minnet som kommer vid demenssjukdom.

Hur kan en demenssjukdom börja?

Exempel på förändringar är att personen

 • har blivit mera glömsk, till exempel svårare att komma ihåg avtalade tider och förlägger saker
 • har fått svårare att hitta till tidigare kända platser och miljöer, till exempel när man kör bil
 • tappar ord och har fått svårare att prata och skriva
 • har fått svårare förstå sig på pengar eller att sköta räkningar
 • har fått svårare att förstå vad man samtalar om
 • har fått svårare att klara av apparater i hemmet som man tidigare klarat med lätthet, till exempel kaffebryggaren
 • har blivit lättretad, aggressiv eller gråter lätt.

Prata med någon

Du som är anhörig kan få stöd genom enskilda samtal, rådgivning och information i frågor som gäller just dig och din närstående. Tveka inte att ta kontakt.


Samtalsstöd kan ges av

 • handläggare inom biståndsenheten
 • enhetschef inom hemtjänst eller särskilda boenden där den närstående får sina insatser
 • distriktssköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast i området där den anhörige är bosatt kan bland annat ge råd om sjukvård, egenvård, underlättande produkter i vardagen samt förskriva hjälpmedel av olika slag
 • socialsekreterare är kontaktperson för anhöriga till flickor och pojkar, kvinnor och män inom individ- och familjeomsorgen.

Samtalsgrupper

Det kan vara skönt att träffa andra anhöriga och få samtala om livets svårigheter och glädjeämnen utifrån rollen som anhörig. Det finns samtalsgrupper som anordnas på efterfrågan när behovet finns.


Svenska kyrkan, andra kyrkor och även andra religiösa samfund kan ge ett bra stöd. Du kan även vända dig till andra frivilligorganisationer, intresse- och stödföreningar. 

Vad kan du göra?

Läkare på hälsocentralen kan ge hjälp med råd och bedömning. Läkaren bedömer också om det är behov av en utredning.

 

Om du eller din anhörig har hemsjukvård kan ni vända er till kommunens distriktssköterska för råd och vägledning.

Kontakta oss

Vård- och socialförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: