Lyssna på sidan Lyssna

Samman­trädesdagar 2024

‌Datum för sammanträden under 2024

Nämnd  

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige    


28


25


1218


13

11

Kommunstyrelsen

23

20

26

29

28

17


27

24

29

19

17

Kommunstyrelsens arbetsutskott

9

6

12

9,10

7

4


13

10

8

5

3

Näringslivsutskottet

9


12


1414


15


3

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden


15

21


2329

26

24


12

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott

25


7


215

12

10

21


Socialnämnden

24

21

27

24

22

19


21

17

16

12

10

Socialnämndens arbetsutskott

10

7

13

10

6

4


7

4

1,30

27


Miljö- och byggnämnden


8

21


16

135

17


5

Närvårdsnämnd Frostviken


8

14


14
19

24


12

Kommunrevision


2

1

12

3

7

6

4

1

6

Valnämnden

26


22


17

25Strömsunds energi AB

18


21


23
19


14


Strömsunds hyresbostäder AB


16


8

13

11


21,22


18


9

Tillgänglighetsrådet


9

25

27

23

25

Kommunala pensionärsrådet


1524
265

Folkhälsorådet


163
13


29Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: