Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Samman­trädesdagar 2022

‌Datum för sammanträden under 2022

Nämnd  

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige    


17


4

8

21

16

8

Kommunstyrelsen

25

22

29

26

24

14

30

27

25

22

13

Kommunstyrelsens arbetsutskott

11

8

15

5, 6

10, 31

16

13

11

8, 29

Näringslivsutskottet

11


15


31


16

11

29

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden


3

17

21

17

17

20

20

15

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott

20

1

7

3

9

8

6

17

Socialnämnden

26

23

23

20

18

15

24

22

19

17

14

Socialnämndens arbetsutskott

12

9

9

6

5

1

10

75

2, 30


Miljö- och byggnämnden

10

24

12

16

1

13

1

Närvårdsnämnd Frostviken

10

10


19

15

13

8

Kommunrevision


4

11

8

6


9

14

4

2

Jämtlandsvärme AB

20

24

19

22

17

Strömsunds hyresbostäder AB


10


7

19

9


24, 25


21


16

Tillgänglighetsrådet

21

16


12


21


Kommunala pensionärsrådet

24

19

15

8

Folkhälsorådet

4

29


30

25


Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: