Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Sammanträdesdagar 2023

‌Datum för sammanträden under 2023

Nämnd  

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige    

(26)

22


3

7

20

15

6

Kommunstyrelsen

10

(8), 28

28

18

23

13

29

26

24

21

12

Kommunstyrelsens arbetsutskott

24

-

14

4, 5

9, 30

15

12

10

7, 28

Näringslivsutskottet

24


21


9


15

3

28

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden

19

(7), 14

16

20

25

17

28

26

14

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott

2

1

6

4

8

14

12

23

Socialnämnden

11

21

22

19

24

21

23

19

18

14

13

Socialnämndens arbetsutskott

(24-25)

8

8

5

10

8

9

6

4

1, 29


Miljö- och byggnämnden

(15), 17

23

11

15

7

5

7

Närvårdsnämnd Frostviken

9

9


17

14

12

14

Kommunrevision


3

17

14

12

16

8

13

10

8

Valnämnden

-

2215
Strömsunds energi AB

19

23

25

21

16

Strömsunds hyresbostäder AB


17


19

12

16


30, 31


23


15

Tillgänglighetsrådet

20

15


22


20


Kommunala pensionärsrådet

2

25


14

7

Folkhälsorådet

3

5

22

1


Datum inom parentes är utbildningsdagar. En utbildningsdag för kommunstyrelsen är inte fastställd, utan kommer att kompletteras.


Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: