Lyssna på sidan Lyssna

Frågor och svar: serverings­tillstånd

Vi får många frågor som handlar om serveringstillstånd och vilka regler som gäller. Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren.

Får man ta med egna alkoholdrycker till en hyrd cafélokal som saknar serveringstillstånd och ha en privat fest där?

Nej, privata fester med medhavda alkoholdrycker får inte hållas i lokaler där det annars bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

 

Kan jag flytta mitt tillstånd till annan lokal?

Nej, serveringstillståndet är knutet till en specifik lokal.

 

Måste jag anmäla om det sker ändringar i bolagets styrelse eller av ägare?

Ja, som tillståndshavare är du skyldig att anmäla detta till miljö- och byggavdelningen. Vi kommer att pröva att de nya ägarna/styrelsemedlemmarna uppfyller alkohollagens krav för serveringstillstånd.

 

Är det okej med rabatterade priser under en tid på dygnet, så kallade happy hour eller after work?

Du kan ha rabatterade priser under en tid på dygnet, så kallad happy hour eller after work, om de rabatterade priserna inte bara avser alkoholdrycker utan också omfattar mat och lättdrycker.

 

Är det okej med rabatterbjudande typ köp 2 till priset av 1?

Mängdrabatt på alkohol är aldrig tillåtet.

 

Hur ska en uteservering vara avgränsad?

Uteserveringen ska vara tydligt avgränsad så att det är klart för gästerna när de är på serveringen och när de lämnar den. Det är ditt ansvar som tillståndshavare att inga gäster lämnar uteserveringen med sin alkoholdryck.

 

Hur anmäler jag serveringsansvariga?

Serveringsansvariga anmäler du till miljö- och byggavdelningen.

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: