Lyssna på sidan Lyssna
Elevhälsa

Elevhälsa Grevåkerskolan

Hälsa och lärande går hand i hand. Att trivas och må bra i skolan är en förutsättning för ett gott studieresultat. Grevåkerskolans elevhälsoteam arbetar för att att främja hälsa och skapa förutsättningar för inlärning hos alla elever. Teamet arbetar tillsammans med övrig personal i skolan och har tystnadsplikt.

Skolsköterska

Jessica Hallgren

0644-64 20 46

  • Arbetar måndagar och tisdagar.

Skolläkare

Kalle Maripuu

Skolläkare kontaktas via skolsköterskan.

Mer information om skolsköterskan och skolläkarens arbete

Specialpedagog

Anna Bernhardsson

går att kontakta vid behov.

Logoped

Kim Månsson

0670-162 77

  • Kommunens logoped, arbetar på samtliga skolor.

Kurator

Jennie Rova
0670-164 91

  • Arbetar måndagar och tisdagar.

Skolpsykolog

Skolpsykolog går att kontakta via vid behov.


Du kan även komma i kontakt med elevhälsoteamet på din skola genom att prata med personalen eller rektor. Rektorn är ansvarig för skolans elevhälsa.

Kontakta oss

Grevåkerskolan

Häradsvägen 33

833 41 Hammerdal

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: