Lyssna på sidan Lyssna

Anslag till studie­förbund

Kommunen kan ge anslag till studieförbund för folkbildning. Folkbildningens grundläggande uppgift är att stå för demokrati och människors lika rättigheter, att möjliggöra för individer och grupper att förbättra sina livsvillkor och att på olika sätt stärka sin delaktighet i samhället.

Bidragsanslaget ger frihet för studieförbunden att själva forma sina mål och sin verksamhet utifrån dessa ramar.


Dubbla anslag, till exempel i form av lokalt aktivitetsstöd utgår inte till verksamhet som erhåller anslag via studieförbundsanslaget.

Fördelning av kommunalt anslag

Det totala anslaget delas i tre delar enligt nedan:

  • Grundanslag – fördelas årligen beräknat på genomsnittligt antal statsbidragsberättigade studiecirkeltimmar för studiecirklar (värde
    1,0 studietimme), annan gruppverksamhet (värde 1,0 studietimme) och
    kulturprogram (värde 9 studietimmar) för det senast redovisade verksamhetsåret. Redovisas från SCB lista 00.
  • Unika deltagare – fördelas årligen beräknat på antal unika deltagare som respektive studieförbund redovisar utifrån SCB lista 20 B (studiecirklar) och 20 H (annan fortbildning).
  • Förstärkningsanslag för funktionsnedsatta - fördelas årligen enligt av kommunen i samråd med studieförbunden fastställda kriterier. Redovisas från SCB lista 20 E.

Ansökan

För att få bidrag måste studieförbunden lämna in ansökan senast den 1 maj. Till verksamhetsberättelsen ska de bifoga en sammanställning över verksamhetens omfattning i Strömsunds kommun samt en verksamhetsplan för fortsatt verksamhet.

Redovisning

Senast 1 maj varje år ska studieförbunden via vår e-tjänst skicka in kopia på verksamhets- och revisionsberättelse samt balansräkning. Antal deltagare av olika kön ska redovisas samt antal utifrån de målgrupper som ligger till grund för förstärkningsanslag.


Kontroller kan utföras genom barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen och av kommunrevisionen i samband med revision av barn-, kultur- och utbildningsnämndens verksamhet.

Fakta

Sista ansöknings­dag

1 maj varje år.


Du gör ansökan via vår e-tjänst.

Kontakta oss

Kultur- och fritidsavdelningen

Centralbiblioteket, Myrgatan 4

833 35 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: