Lyssna på sidan Lyssna

Kommunalrådets inledningsord 2024

För 50 år sedan bildades Strömsunds kommun genom en sammanslagning av kommunerna Ström, Fjällsjö, Frostviken och Hammerdal. På 1930-talet var vi som flest med över 26 600 invånare, sedan länge har nu befolkningstrenden varit nedåtgående.

Att ställa om för att utvecklas

Det är en dyster läsning och en situation som delas av kommunerna i Norrlands inland. Den urbana normen har gjort att befolkningen i städerna har ökat på bekostnad av övriga kommuner. Hur vänder vi på flyttströmmarna?

Minskade skatteintäkter

I takt med minskande befolkning följer minskade skatteintäkter. Det blir en ohållbar ekvation då vårt uppdrag är detsamma som för kommuner med ett stort befolknings- och skatteunderlag. Det kostar lika mycket att köra sopbilen trots att antalet soptunnor är färre och spridda över samma stora yta. Vi är alltså färre som ska bekosta den service som kommunen har i uppdrag att utföra.

En ny situation

Vi står inför en ny demografisk situation. En minskande och åldrande befolkning, minskad inflyttning, minskat barnafödande, färre elever. En situation som måste hanteras och ett omställningsarbete som behöver göras. Lågkonjunktur och hög inflation underlättar inte och kostnaderna har stigit kraftigt både för välfärden och för hushållen.


En enig kommunstyrelse har beslutat att starta upp det nödvändiga omställningsarbetet genom att ta fram en lokal utvecklingsstrategi för Strömsunds kommun (LUS). Syftet är att ställa om för en ny situation och skapa utrymme för utveckling. Arbetet ska pågå under 2024 och blir vägledande för politiker och chefer i omställningsarbetet.

Både gasa och bromsa

Drömmen om tillväxt kan ibland bli till ett hinder för det arbete som borde läggas på att hantera effekterna av en långvarig befolkningsminskning. Men vi behöver hålla flera bollar i luften samtidigt. Både gasa och bromsa. Vi ska vara en livskraftig kommun med goda förutsättningar för näringsliv och utveckling. Vi ska fortsätta arbeta för ökad inflyttning och kompetensförsörjning.


Vi som bor här tycker att det är en bra plats att leva på och är stolta. Det behöver vi berätta för fler! Det tror jag är bästa marknadsföringen!

 

Porträtt: Susanne Hansson.


Susanne Hansson, (S)
kommunstyrelsens ordförande och stolt kommuninvånare

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: