Lyssna på sidan Lyssna

Kvalitets­arbete och värde­grund

Ett systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för att alla som arbetar inom förskolan ska kunna ge barnen en likvärdig behandling. Arbetet ska säkerställa att vi på ett bra sätt följer upp och utvecklar verksamheten.

Enligt skollagen (2010:800) innebär ett systematiskt kvalitetsarbete att alla som arbetar i förskolan, skolan och vuxenutbildningen systematiskt och kontinuerligt följer upp verksamheten, analyserar resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planerar och utvecklar verksamheten.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

I enlighet med skollagen och diskrimineringslagen (2008:567) har Bredgårds förskola nolltolerans mot all form av kränkande behandling och diskriminering. Varje år upprättar vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Den innehåller en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn. Där ska finnas en handlingsplan för kommande år och en beskrivning av vilka rutiner förskolan ska följa om ett barn blir diskriminerat eller kränkt.

Respekt och omsorg

Vi arbetar mycket med frågor som rör värdegrund. I år har vi som mål att barnen ska få förståelse för och reflektera över hur en bra vän ska vara. Vi fortsätter även att arbeta med förra årets mål med att öka barnens känsla för respekt och omsorg om andra och andras saker. 

Kontakta oss

Bredgårds förskola

Östra Egnahemsgatan 30

833 32 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: