Lyssna på sidan Lyssna
En fiskmås sitter på stenklippor intill ett vattendrag.

Foto: Elisabeth Olsson Hedin

Fåglar som stör

Det händer att miljö-och byggavdelningen får in klagomål på fåglar som stör på olika sätt. Ofta handlar det om måsar som häckar på hustak. De kan föra oväsen, smutsa ner eller attackera människor för att skydda sina ungar. Ibland handlar klagomålen även om kråkfåglar; kajor som flyger runt i flock och övernattar på tak eller kråkor och skator som anses störande.

Att skjuta fåglarna löser inte problemet

Även om jaktlagstiftningen tillåter jakt av mås- och kråkfågel leder en avskjutning i princip inte till någon lösning på problemet annat än kortvarigt. Om området är attraktivt kommer nya fåglar istället för de avlivade. Den som skjuter fågel måste även hantera kadavren på ett korrekt sätt. Döda fåglar är inte hushållsavfall och ska inte lämnas in till kommunens avfallsanläggning. Som vid all annan jakt måste även säkerheten kunna garanteras. Inom tätbebyggt område krävs tillstånd från polisen för att få avlossa skott.

Förebygg problemen i tid

Det bästa sättet att förhindra störningar från fåglar är att göra förebyggande åtgärder innan häckningen börjar. Under häckningen är mås- och kråkfåglar fredade, annat än för skyddsjakt. Det betyder att du varken får röra bon eller ägg. Jakttider och regler om skyddsjakt föreskrivs i jaktförordningen (1987:905).

För att förebygga problem med fåglar kan man exempelvis:

  • Håll rent vid avfallskärl och se till att de är stängda.
  • Lämna inga matrester kvar när du äter utomhus.
  • Rensa tak och hängrännor från påbörjade bon, börja tidigt på våren och håll uppsikt fram till att häckningsperioden börjar.
  • Se till att fåglar inte kan bygga bon på taket eller i hängrännor med hjälp av nät, spänntrådar eller mjuka fågelpiggar.
  • Städa bort pinnar och annat material som fåglarna skulle kunna använda som bomaterial.
  • Ta bort rester av gamla boplatser, måsfåglar återanvänder gärna gamla boplatser.

Fakta

Fastighetsägarens ansvar

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att göra någonting åt problemen med fåglar som stör. Strömsunds kommun har ingen skadedjurskytt och hjälper inte till med att ta bort fågelbon. 


Bor du i hyreshus ska du kontakta din fastighetsägare.

 

Är du fastighetsägare bör du förebygga att problem med fåglar uppkommer.

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: