Lyssna på sidan Lyssna
Barn som målar

Bredgårds fritidshem

Bredgårds fritidshem har fyra avdelningar: Idet, Fladdermössen, Savannen och Örnnästet. Här går barn i olika åldrar, från förskoleklass till årskurs 4.

Strömsunds kommun erbjuder fritidsverksamhet för elever i kommunens förskoleklasser och grundskola till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år. Fritidshemmet kompletterar utbildningen och ska stimulera elevernas utveckling och lärande och erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. 

Morgonfritids och frukost

Vi samlas på morgonen och då är det stillsam verksamhet, till exempel läsa, spela spel, rita eller bygga något. Strax före klockan 7.30 är det gemensam städning och handtvätt. Innan barnen går till sina klasser äter de frukost. Frukosten serverar vi klockan 7.30 i Bredgårdsskolans matsal.

Eftermiddagarnas verksamhet

Under eftermiddagen kommer barnen in på fritids och mellanmål serveras. När skolan är slut samlar vi eleverna och resonerar om hur eftermiddagen på fritids ska se ut. De har möjlighet att komma med förslag och göra olika val.

 

Vi arbetar med:

  • Språk och kommunikation – bland annat genom att samtala, träna på att föra fram åsikter samt skriva och läsa berättelser.
  • Skapande och estetiska uttrycksformer – bland annat genom att prova olika tekniker och material för att uttrycka sig. Vi använder exempelvis digitala verktyg till det.
  • Natur och samhälle. Barnen får träna på att hitta, att orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt. De arbetar också med att bygga och konstruera med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  • Vi arbetar med att eleverna ska förstå demokratiska värderingar och principer i bekanta sammanhang och varför olika regler behövs.
  • Lekar, fysiska aktiviteter och utevistels. Eleverna får bland annat träna på att initiera, organisera och delta i olika typer av lekar. De får prova olika fysiska aktiviteter, både ute och inne samt i olika väder. Eleverna får också möjlighet att vistas i naturen och där vara med om olika saker.

Lov

Under skolloven arbetar vi med samma innehåll som på eftermiddagarna. Det blir högre prioritet på att göra olika utflykter, då vi har hela dagarna till vårt förfogande. Då blir det naturligt att mer ingående arbeta med säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer samt rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Kontakta oss

Bredgårds fritidshem

Östra Egnahemsgatan 30

833 32 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: