Lyssna på sidan Lyssna

Konkurrens­utsatt verksamhet

Konkurrensutsättning innebär att kommunen prövar om ett privat företag, en förening eller ett kooperativ helt eller delvis kan driva kommunalt finansierad verksamhet.

Konkurrensprövning enligt lagen om offentlig upphandling

Konkurrensprövning enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling är den vanligaste metoden. Den innebär att kommunen ber andra aktörer att lägga anbud på att driva en viss verksamhet som kommunen tidigare skött.


Strömsunds kommun har upphandlat vissa delar av sin verksamhet. Den drivs då av externa företag. Några exempel är

  • färdtjänst
  • skolskjutsar
  • vinterväghållning
  • tolkverksamhet
  • hantverkstjänster
  • slamtömning

Lagen om valfrihetssystem

Lagen (2008:962) om valfrihetssystem är frivillig för kommunerna att använda sig av. Lagen omfattar vård- och omsorgsområdet och kan till exempel vara drift av vårdboenden eller utförande av hemtjänst.


Kommunfullmäktige i Strömsunds kommun har tagit beslut om att inte använda sig av detta. Kommunen driver all verksamhet inom vård och hemtjänst i egen regi.

Koncessioner

Det finns också möjlighet för kommunen att upphandla så kallade koncessioner, oftast tjänstekoncessioner. Det innebär att kommunen upphandlar drift av en verksamhet där intäkterna från driften av verksamheten utgör ersättningen till leverantören.

 

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: