Lyssna på sidan Lyssna

Anmälningspliktig verksamhet

Sedan 1 juli 2021 gäller en ny lag om estetiska behandlingar. Det har även skett en ändring i anmälningsplikten för hygieniska verksamheter.

Lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar (2021:363), och förändringen i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899), innebär att det skett en förändring i vilka verksamheter som är anmälningspliktiga.

Anmälningsplikt enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Tidigare omfattade anmälningsplikten verksamheter som bedriver hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta via stickande och skärande behandling.

Exempel på verksamheter som sedan tidigare omfattas av anmälningsplikt:

  • tatuering
  • fotvård
  • akupunktur
  • piercing.

Förändringen i lagen innebär nu ett tillägg om att även behandlingar som riskerar att medföra annan smitta än blodsmitta också är anmälningspliktiga. Med annan smitta avses alla typer av smittämnen som kan orsaka infektion.

Anmälningsplikten omfattar nu även verksamheter som exempelvis använder:

  • rakkniv mot huden
  • håltagningspistol
  • stickande/skärande verktyg som tidigare inte ansetts kunna orsaka risk för blodburen smitta.

Ny lag om estetiska behandlingar – anmäl verksamhet till IVO

Den nya lagen om estetiska behandlingar medför att verksamheter som genomför kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar ska anmäla sin verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som från 1 juli 2021 är tillsynsmyndighet istället för kommunen.

Mer information finns på www.ivo.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-faktura och autogiro

Gör det enkelt att betala dina fakturor genom att anmäla dig för e-faktura via din internetbank.

 

Kombinera gärna e-fakturan med autogiro.

Så skaffar du e-faktura

Så skaffar du autogiro

Vid frågor – kontakta oss

Om du är osäker på om din verksamhet är anmälnings­pliktig, ta kontakt med miljö- och byggavdelningen. Kontaktuppgifter finns i Kontakta oss-rutan.

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: