Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Anmälningspliktig verksamhet

Sedan 1 juli 2021 gäller en ny lag om estetiska behandlingar. Det har även skett en ändring i anmälningsplikten för hygieniska verksamheter.

Den nya lagen, lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar (2021:363), och förändringen i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) innebär att det skett en förändring i vilka verksamheter som är anmälningspliktiga.

Anmälningsplikt enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Tidigare omfattade anmälningsplikten verksamheter som bedriver hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta via stickande och skärande behandling.

Exempel på verksamheter som sedan tidigare omfattas av anmälningsplikt:

  • tatuering
  • fotvård
  • akupunktur
  • piercing.

Förändringen i lagen innebär nu ett tillägg om att även behandlingar som riskerar att medföra annan smitta än blodsmitta också är anmälningspliktiga. Med annan smitta avses alla typer av smittämnen som kan orsaka infektion.

Anmälningsplikten omfattar nu även verksamheter som exempelvis använder:

  • rakkniv mot huden
  • håltagningspistol
  • stickande/skärande verktyg som tidigare inte ansetts kunna orsaka risk för blodburen smitta.

Redan en befintlig verksamhet – anmäl senast 1 september 2021

Om du redan bedriver en verksamhet där det finns risk för blodsmitta eller annan smitta ska du anmäla din verksamhet till kommunen senast den 1 september 2021.

Ny lag om estetiska behandlingar – anmäl verksamhet till IVO

Den nya lagen om estetiska behandlingar medför att verksamheter som genomför kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar ska anmäla sin verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som från 1 juli 2021 är tillsynsmyndighet istället för kommunen.

Mer information finns på www.ivo.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor – kontakta oss

Anmälan ska göras till miljö- och byggnämnden.


Om du är osäker på om din verksamhet är anmälnings­pliktig, ta kontakt med miljö- och byggavdelningen. Kontaktuppgifter finns i Kontakta oss-rutan.

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: