På www.stromsund.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Strömsunds kommun tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Frågetecken på marken.

Studie- och yrkesvägledning

Kommunens studie- och yrkesvägledning vänder sig till dig i grundskolan som vill ha information och vägledning inför val av studier och yrke. Vägledaren fungerar som ett bollplank för tankar och idéer kring studie- och yrkesval och kan på så sätt hjälpa dig att nå ditt mål.

Studie- och yrkesvägledaren, SYV, ska ge dig som elev i grundskolan information och vägledning när det gäller val av studier och yrke. Vi ger en opartisk, enhetlig och likvärdig vägledning som ger dig förutsättningar för att kunna göra väl underbyggda val när du ska välja utbildning och yrke.

Studie- och yrkesvägledarens uppdrag

Målsättningen med studie- och yrkesvägledning är att ge dig som elev ökade kunskaper om vilka alternativ som finns och vad de kan innebära för dig.

 

Du ska utifrån dina egna förutsättningar:

  • Bli medveten om dig själv: Vem är jag och vad vill jag?
  • Bli medveten om vilka valalternativ som finns.
  • Bli medveten om relationen mellan dig själv och valalternativen.
  • Bli medveten om, och ifrågasätta, olika normer inom studie- och yrkesliv.
  • Lära dig att fatta beslut.
  • Lära dig att genomföra beslut.

Information om program och kurser

Studie- och yrkesvägledarna arbetar också med konkreta frågor som rör framtida studier på gymnasieskolan eller studie- och yrkesval efter gymnasiet.

 

Frågorna kan handla om:

  • Gymnasieprogram och kurser.
  • Behörigheter till högre studier.
  • Olika utbildningsvägar.
  • Yrkesval och arbetsmarknad.

Gymnasievalet

Grundskolan förbereder eleverna inför gymnasievalet genom olika inslag av studie- och yrkesvägledning under hela skoltiden. Under vårterminen i årskurs 8 och under höstterminen i årskurs 9 sker många aktiviteter med fokus på gymnasievalet. Till exempel informationsträffar för vårdnadshavare och elever, temadagar, gymnasiebesök och enskilda vägledande samtal.

Bild av broschyr.

Språkval

I Strömsunds kommun gör alla elever ett språkval inför årskurs 7. Det är extra betydelsefullt eftersom språk kan ge extra meritpoäng vid ansökan till både gymnasiet och universitet/högskola.

Skolverkets broschyr om språkval i grundskolanPDF

Prao

Hur fungerar det på en arbetsplats? Vad vill jag arbeta med efter skolan? Att lära känna en arbetsplats under en vecka är en fantastisk möjlighet för eleven att bli medveten om framtida yrkesval. Elever i årskurs 8 och 9 gör prao (praktisk arbetslivsorientering) under en vecka i respektive årskurs. I första hand kontaktar eleven själv en arbetsplats när det är dags och frågar om han/hon kan vara där under veckan. Självklart hjälper studie- och yrkesvägledaren  till om så skulle behövas.

Pennor och block på ett bord.

Ständigt pågående arbete i skolan

Studie- och yrkesvägledning är något som personalen arbetar med på olika sätt inom grundskolan. Det ska hjälpa eleverna i deras val av studieväg och yrkeskarriär.

Kontakta oss

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: 19 mars 2019