Lyssna på sidan Lyssna
Frågetecken på marken.

Studie- och yrkesvägledning

Alla grundskolor i Strömsunds kommun har tillgång till en studie- och yrkesvägledare och en koordinator för prao som ger vägledning om utbildningar, yrken och arbetsmarknad. De arbetar tillsammans med lärare och elevhälsa för att erbjuda så bra vägledning som möjligt. Medicinsk vägledning – vad du bör tänka på utifrån din hälsa när du väljer utbildning – ingår också.

Att du väljer en utbildning som du är intresserad av och har förutsättningar att lyckas med är viktigt, både för dig själv och för samhället. Om du är nöjd med ditt studieval är du mer motiverad att gå klart utbildningen. Det är nödvändigt för dig att ha en gymnasieexamen, för att kunna få ett arbete eller fortsätta studera.

Studie- och yrkesvägledaren hjälper dig

Studie- och yrkesvägledaren ger dig vägledning när det gäller framtida studier på gymnasieskolan samt dina studie- och yrkesval efter gymnasiet. Vägledaren ska hjälpa dig att undersöka och identifiera dina intressen och möjligheter, så att du i slutändan kan göra väl genomtänkta val.

Målsättningen med studie- och yrkesvägledning är

 • att ge dig ökad kunskap om dig själv
 • att ge dig information om olika alternativ och vad de kan innebära för dig
 • att lära dig fatta beslut och genomföra dem.

Sammantaget kallas det för att ge dig ”valkompetens” och är något som grundskolans personal arbetar med på många olika sätt i undervisningen. Studie- och yrkesvägledaren har då en stöttande och handledande roll.

Illustration som visar "Relationen mellan sig själv och alternativen.

Bildbeskrivning Valkompetens

+

Bilden visar relationen mellan sig själv och alternativen, valkompetensen visar på följande steg:

 • Bli medveten om dig själv – bli medveten om olika valalternativ.
 • Lära dig att fatta beslut – Lära dig att genomföra besluten

  = Valkompetens.


Alla grundskolor i Strömsunds kommun har tillgång till en studie- och yrkesvägledare och en koordinator för prao som ger vägledning om utbildningar, yrken och arbetsmarknad. De arbetar tillsammans med lärare och elevhälsa, för att erbjuda så bra vägledning som möjligt.

Du kan till exempel få hjälp med att

 • se dina möjligheter men även dina begränsningar
 • ta reda på vilka dina mål är
 • välja utbildning med hänsyn till din hälsa
 • ta reda på hur du kan göra för att nå dina mål
 • hitta information om utbildningar, yrken och arbetsmarknad
 • fatta egna och väl genomtänkta beslut.

Medicinsk studie- och yrkesvägledning

Medicinsk vägledning – vad du bör tänka på utifrån din hälsa när du väljer utbildning – ingår också.

Läs mer om medicinsk studie- och yrkesvägledning

Prao – praktisk arbetslivsorientering

 

I Skolverkets film där två elever berättar hur de upplevde sin prao.

Hur fungerar det på en arbetsplats? Vad vill jag arbeta med efter skolan? Att lära känna en arbetsplats under en vecka eller två, är en fantastisk möjlighet för dig att bli medveten om framtida yrkesval. Då det ofta finns lediga tjänster i vår kommun, vill skolan lyfta fram de möjligheter som finns i närområdet.


Elever i årskurs 8 och 9 gör prao (praktisk arbetslivsorientering) under en till två veckor i respektive årskurs. I årskurs 8 ska du i första hand praktisera i närområdet, för att bli uppmärksam på den arbetsmarknad som finns där. I årskurs 9 har du möjlighet att praktisera utanför hemorten.

Du ordnar prao själv

I första hand ordnar du själv prao på en arbetsplats – minst tre veckor i förväg. Ring eller besök arbetsplatsen. Självklart hjälper koordinatorn och studie- och yrkesvägledaren till när det behövs.


Helst ser skolan att du inte har förälder som handledare på arbetsplatsen. Koordinatorn har en ”praobank” där flera av företagen i kommunen är registrerade, ta hjälp av den om du är osäker på var du vill göra din prao.

Du får betalt för resan

Om du gör din prao utanför länet får du ett resebidrag på max 250 kronor. Vid prao inom länet lånas ett busskort ut från skolan (skoladministratör) alternativt att man sparar betalningskvittot, max 250 kr/prao-vecka, om inte du har ett eget busskort.


Under praktiken har du möjlighet att äta lunch på någon av skolorna i kommunen, om du inte kan göra det får du 100 kronor per dag i lunchbidrag. För att få bidraget måste du lämna in en närvarorapport som din handledare skrivit under.

Medicinsk SYV

Inför ditt studie- och yrkesval i årskurs 9 har du möjlighet att ta kontakt med skol­sköters­kan.


Har du någon kronisk sjukdom exempelvis astma, allergi, diabetes eller nedsatt syn eller hörsel? Då är det viktigt att du berättar det för studie- och yrkesväg­ledaren.


Är du osäker på om ditt hälsotillstånd påverkar ditt studie- och yrkesval ta kontakt med din skolsköterska för råd.


Detta för att du inte ska behöva avbryta dina studier eller avstå ett studie- och yrkesval för att du tror att ditt hälsotillstånd är ett hinder.

Bild på ungdomar.

Dags för språkval!

I Strömsunds kommun gör alla elever ett språkval inför årskurs 6.


Det är betydelsefullt eftersom språk kan ge extra meritpoäng vid ansökan till både gymnasiet och universitet eller högskola.

Pennor och block på ett bord.

Ständigt pågående arbete i skolan

Studie- och yrkesvägledning är något som personalen arbetar med på olika sätt inom grundskolan. Det ska hjälpa eleverna i deras val av studieväg och yrkeskarriär.

Kontakta oss

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: