Lyssna på sidan Lyssna

Personal Killevippens förskola

Mejl till personalen

Om du vill kontakta personalen på förskolan via mejl är adressen: fornamn.efternamn@stromsund.se men utan å, ä, ö och accenter. Ersätt alla mellanslag med en punkt.


Personalen på Killevippens förskola

Namn

Titel

Maria Orrell Sjödin

Förskollärare

Ida Lilja

Barnskötare

Johanna Hammargård

Barnskötare (föräldraledig)

Nina Guldbrandsson

Barnskötare


Kontakta oss

Killevippens förskola

Backevägen 4

883 95 Rossön

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: