Lyssna på sidan Lyssna
Barnlyans förskola

Barnlyans förskola

Barnlyans förskola ligger i centrala Kyrktåsjö. Eftersom förskolan ligger i skolans lokaler är det naturligt för oss att samarbeta över åldersgränserna. Barnen känner sig ”hemma” i skolans miljö från en tidig ålder.

Vår verksamhet styrs av förskolans läroplan som säger att förskolan ska präglas av en pedagogik där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Arbetar med värdegrund

På Barnlyans förskola organiserar vi verksamheten så att barnen får rikligt med tid, rum och material som är anpassat efter ålder, mognad och intresse. Barnen ska få upplevelser som stimulerar fantasi, kreativitet och förmåga att leka. Vi arbetar mycket med frågor som rör värdegrund, till exempel gör vi varje år en kompissol där barnen talar om hur de tycker att en bra kompis ska vara. Vi läser även ”kompisböcker” baserade på Barnkonventionen.

Fina utemiljöer

På förskolan arbetar både förskollärare och barnskötare och vi har tillgång till en specialpedagog. Vi har en fin utemiljö med en inhägnad lekplats, en stor asfaltsgård där vi kan cykla, samt ett skogsområde som vi leker i ganska ofta. Inomhus har vi ett stort lekrum och två mindre rum där barnen bland annat kan pyssla, måla och spela spel.


Maten får vi från köket på Tåsjögården.

Våra öppettider

Vi anpassar våra öppettider efter föräldrarnas behov. Just nu har vi öppet vardagar klockan 6.30–17.30.

Linda Saarinen.

Välkommen!

Jag heter Linda Saarinen och är rektor.


Kontakta mig om du har några frågor.

Sjukanmälan

Vid sjukdom måste du som förälder eller vårdnadshavare meddela oss på förskolan. Ring helst så fort som möjligt på morgonen.


Telefonnummer:

073-046 97 40

Matsedel.

Kontakta oss

Barnlyans förskola

Kyrktåsjö Backvägen 20

833 59 Hoting

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: