Lyssna på sidan Lyssna

Prognos

Verksamheterna följer upp budgeten två gånger om året och rapporterar till kommunfullmäktige. I de rapporter som förvaltnings- och avdelningschefer presenterar ska de beskriva och kommentera nuläget i sin verksamhet.

Verksamheternas uppföljningar under året:

  • per 30 april: Bokslutsprognos.
  • per 31 augusti: Bokslutsprognos inklusive delårsrapport.

I rapporterna ska förvaltnings- och avdelningschefer beskriva och kommentera nuläget i sin verksamhet. Vid behov ska de redogöra för eventuella åtgärder och förslag för att komma inom budgetram. De ska även kommentera eventuell avvikelse i förhållande till föregående prognos.

 

Till kommunstyrelse och övriga facknämnder redovisas verksamheterna även prognoser per februari och oktober.

Rapporter

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: