Lyssna på sidan Lyssna
Barn

Förskoleklass

Riksdagen har beslutat att förskoleklassen ska bli obligatorisk från och med höstterminen 2018. Det innebär att skolplikten börjar gälla det år barnet fyller sex år. Året i förskoleklass ska stimulera varje barns utveckling och ligga till grund för den fortsatta skolgången.

Barnen har rätt till 15 timmar per vecka, eller 525 timmar per läsår. Förskoleklassen har samma lovdagar som skolan. Barnet har rätt att direkt börja i första klass om vårdnadshavarna begär det.

Året i förskoleklassen

Året i förskoleklassen är ett första steg in i skolans värld. Barnen lär sig bland annat skolans rutiner i matsalen, på gymnastiken, på raster och får kunskap om vilka regler som finns. De får också de första grundläggande kunskaperna i svenska och matematik.

Anmälan till förskoleklass

Under våren det år barnet fyller sex år skickar skolan hem information om förskoleklass till alla vårdnadshavare.

 

I brevet finns blanketten ”Inskrivning i förskoleklass”. Där kan ni vårdnadshavare välja mellan förskoleklass och första klass.

 

Även barn som tidigare gått i förskolan ska skicka in anmälan.

Kontakta oss

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: