Lyssna på sidan Lyssna

Kemikalier i hushållet

Varje år skadas barn och vuxna av kemiska produkter, ibland så allvarligt att de måste få vård på sjukhus. Det beror ofta på att vi inte använder produkterna på rätt sätt.

Hemma finns följande kemiska pro­duk­ter som kan vara farliga:

 • Maskindisk­­medel.
 • Lamp­olja.
 • Tändvätska.
 • Färger.
 • Lös­nings­medel.
 • Propp­lös­are.

Att tänka på vid användning och förvaring

 • Låt kemikalien vara kvar i sin ursprungliga förpackning (häll inte över kemikalier i flaskor, muggar eller liknande).
 • Titta efter farosymboler och läs informationen (följ anvisningarna på etiketten).
 • Undvik att andas in kemikalier och få dem på huden eller i ögonen.
 • Förvara produkterna så att barn inte kan komma åt dem.

Viktigt att tänka på!

Om produkten är märkt med farosymbol, läs in­for­ma­tionen så att du kan skydda dig och hantera produkten på ett säkert sätt.

 

Tänk på miljön när du gör dig av med rester av kemikalier eller tomma förpackningar.

 

Om en förgiftningsolycka inträffar, ring 112 och begär Giftinformation.

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

 • Tomas Hedin
  Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  0670-164 43

Senast ändrad/granskad: