Lyssna på sidan Lyssna

Elevinformation Vattudalsskolan

Vattudalsskolan anordnar olika aktiviteter för att främja utveckling och studieresultat. Här finns mer information om en del av verksamheterna.

Läxläsning och återläsning

Vattudalsskolan erbjuder läxläsning till eleverna måndagar, tisdagar och torsdagar mellan kl. 15.30–16.15 i sal 7. Exempelvis erbjuds omprov under denna tid.

Vattudalsskolans trivselregler för en trygg och lärande skolmiljö

På Vattudalsskolan har vi tillsammans ett ansvar för att

 • Alla får en bra arbetsmiljö och skapar trivsel.
 • Alla respekterar varandra och visar hänsyn.
 • Alla vårdar skolan.

För att det skall bli trevligt för alla på Vattudalsskolan har vi enats om följande regler:

 • Vi kommer i tid och har alltid med oss det material vi behöver till lektionerna (konsekvens: ogiltig frånvaro, återläsning).
 • Digitala hjälpmedel används till skolarbete (konsekvens: fråntas vid missbruk). Din Chromebook ska vara laddad och finnas på skolan under skoltid.
 • Du tar ansvar för dina studier och respekterar inlämningstider och provtider (konsekvens: läxläsning tills det är klart).
 • Vi sitter på rätt plats i klassrummet och avviker inte från lektionerna.
 • Skolan är fri från droger och enerigidrycker.

Om någon bryter mot reglerna

Vi ska alltid ha rätt att ångra oss och och göra rätt för oss genom att till exempel be om ursäkt eller städa upp.

Om någon bryter mot reglerna så följer vi den konsekvenstrappa som finns.


Sådant som betraktas som brott i samhället är också brott inom skolans område och polisanmäls!

Konsekvenstrappa i 5 steg.

Bildbeskrivning Konsekvenstrappa

+

Bilden visar den konsekvenstrappa som vi följer när någon bryter mot skolans regler, trappan har fem steg:

 • Du får en tillsägelse av lärare eller annan personal att upphöra med beteendet.
 • Kontaktlärare eller annan personal kontaktar dina vårdnadshavare för att få dig att upphöra med beteendet.
 • Kontaktlärare och ev annan personal kallar till möte med dig och dina vårdnadshavare.
  Uppföljningsmöte bokas inom en begränsad tidsperiod.
 • Rektor och kontaktlärare kallar till möte med dig och dina vårdnadshavare.
  Åtgärder arbetas fram.
  Skriftlig varning utfärdas (Skollagen kap. 5 §11).
 • Omplacering inom skolenheten (skollagen kap. 5, §12)
  Omplacering vid annan enhet (skollagen kap. 5, §13)
  Avstängning (skollagen kap. 5, §§14–15)

Skolcafeterian

Skolans cafeteria är en samlingsplats där både elever och personal kan fika i en lugn och harmonisk miljö. Under vardagar kan elever och personal köpa frukost. Fika finns att köpa under dagen, här finns också spel att låna och det går att spela biljard och pingis.

Öppettider

Klockan 9.00–10.20 och 12.20–14.30

Priser frukost

 • Elev 5 kronor
 • Personal 15 kronor

Det går bra att betala med swish. Minsta belopp att swisha är 50 kronor. Kontakta vår cafévärdinna för mer information, se Kontakta oss-rutan. Du kan även nå Marlen på 073-806 82 86.

Frukostkonto

Du som förälder eller vårdnadshavare kan sätta in pengar på ett frukostkonto (minsta belopp 50 kronor) för ditt eller dina barn. Kontakta vår cafévärdinna Marlen för mer information om hur det går till.

Kontakta oss

Vattudalsskolan

Parkgatan 9

833 35 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: