Lyssna på sidan Lyssna

Elevinformation Vattudalsskolan

Vattudalsskolan anordnar olika aktiviteter för att främja utveckling och studieresultat. Här finns mer information om en del av verksamheterna.

Läxläsning och återläsning

Vattudalsskolan erbjuder läxläsning till eleverna måndagar, tisdagar och torsdagar mellan kl. 15.30–16.15 i sal 7. Exempelvis erbjuds omprov under denna tid.

Vattudalsskolans trivselregler för en trygg och lärande skolmiljö

På Vattudalsskolan har vi tillsammans ett ansvar för att

 • Alla får en bra arbetsmiljö genom att vi skapar trivsel.
 • Alla respekterar varandra och visar hänsyn.
 • Alla tar hand om skolan och ser till att den inte förstörs.

För att det skall bli trevligt för alla på Vattudalsskolan har vi enats om följande regler:

 • Vi gör vårt bästa för att komma i tid och har med oss det material som vi behöver till lektionerna.
 • Digitala hjälpmedel används till skolarbete. Film- och ljudinspelningar är tillåtna vid lärarens instruktioner för skolarbete.
 • Eleven tar med stöd av pesonalen ansvar för sina studier.
 • Vi sitter på rätt plats i klassrummet och avviker inte från lektionerna om inte annat är uppgjort.
 • Skolans elever är fria från ANDTS (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak/Snus, Spel om pengar) och enerigidrycker. Vi följer vår ANDTS-policy
 • Vi respekterar att inte alla vill vara med på foton och tiktoks mm.

Vi ska alltid ha rätt att ångra oss och och göra rätt för oss genom att till exempel be om ursäkt eller städa upp.

Om någon bryter mot reglerna så reder vi ut det på bästa sätt och kan ta stöd av konsekvenstrappan.


Sådant som betraktas som brott i samhället är också brott inom skolans område och polisanmäls!

Konsekvenstrappa

+

Bilden visar den konsekvenstrappa som vi följer när någon bryter mot skolans regler, trappan har fem steg:

 • Direkt tillsägelse
 • Personalen har enskilt samtal med eleven. Mentor informeras
 • Mentor eller annan personal kontaktar vårdnadshavare
 • Mentor kallar till möte med eleven och vårdnadshavare
 • Rektor eller annan ur EHT-teamet kallar vårdnadshavare och elev till möte.
 • Ytterligare åtgärd, om så krävs, beslutas av rektor, t ex anmälan till socialtjänst eller annan myndighet eller någon form av disciplinär åtgärd.

Skolcafeterian

Skolans cafeteria är en samlingsplats där både elever och personal kan fika i en lugn och harmonisk miljö. Under vardagar kan elever och personal köpa frukost. Fika finns att köpa under dagen, här finns också spel att låna och det går att spela biljard och pingis.

Öppettider

Klockan 9.00–10.20 och 12.20–14.30

Priser frukost

 • Elev 5 kronor
 • Personal 15 kronor

Det går bra att betala med swish. Minsta belopp att swisha är 50 kronor. Kontakta vår cafévärdinna för mer information, se Kontakta oss-rutan. Du kan även nå Marlen på 073-806 82 86.

Frukostkonto

Du som förälder eller vårdnadshavare kan sätta in pengar på ett frukostkonto för ditt eller dina barn. Kontakta vår cafévärdinna Marlen för mer information om hur det går till.

Kontakta oss

Vattudalsskolan

Parkgatan 9

833 35 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: