Skolskjutsskylt.

Resor och inneboende

Du som har långt mellan hemmet och skolan kan få hjälp med transport och ekonomi. I grundskolan kan du få skolskjuts och i gymnasiet kan du få fria dagliga resor. Som gymnasieelev kan du även få inackorderingstillägg om du måste bo någon annanstans än hemma när du studerar.