Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Sopor i fritidshus

Eftersom alla hushåll skapar avfall måste även fritidshus  betala en grundavgift. Då får du lämna miljöfarligt avfall och stora, tunga sopor på våra bemannade återvinningscentraler. Du kan även välja om du vill ha ett sopkärl eller köpa betalsopsäckar.

Behöver du ett sopkärl?

Behöver du ett sopkärl vid ditt fritidshus, ska du anmäla det till kommunen, ring Kundtjänst 0670-164 17. Kommunen tömmer ditt kärl vid ordinarie sophämtningstur om hämtningsstället ligger efter sopbilens ordinarie färdväg.

Varför måste jag betala avgift när jag tar med mig soporna hem?

Många som bor permanent och har fritidshus i samma kommun upplever att det är orättvist att de måste betala en renhållningsavgift trots att de tar med soporna hem (observera att det inte är tillåtet om du bor i en annan kommun). De hänvisar till att de inte genererar mer sopor för att de flyttar mellan två hus.


Detta resonemang gäller ”kärlsopor”, som regleras med den rörliga avgiften. Den avgiften behöver man inte betala för fritidshuset om man inte lämnar sopor där.


Däremot ger även fritidshuset upphov till farligt avfall och grovavfall (exempelvis tv, glödlampor, inredning, textilier, verktyg, målarfärg). Detta avfall går att lämna utan extra kostnad på återvinningscentralerna (ÅVC) eftersom det ingår i grundavgiften.

Tänk på att

  • du inte får ta med dina hushållssopor till en annan kommun
  • du betalar en grundavgift för varje fastighet du har i kommunen
  • fritidshusägare betalar en lägre grundavgift än permanent boende
  • alla hushåll skapar avfall.
Hand håller i telefon, där du ser sorteringsguiden.

Nu är det lätt att sortera rätt

Är du osäker på hur du källsorterar dina sopor kan du ta hjälp av sorteringsguiden.


Skriv in det du vill bli av med så får du veta hur det ska sorteras.

Till sorteringsguiden

Kontakta oss

AVA-enheten

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: