Lyssna på sidan Lyssna

Avfall i fritidshus

I Strömsunds kommun hämtar vi mat- och restavfall varannan vecka. Tänk på att sortera ditt hushållsavfall – då behöver du inte tömma ditt gröna restavfallskärl lika ofta. Det är bättre både för dig och för miljön!

Alla hushåll skapar avfall, därför ska även fritidshusägare ha ett avfallsabonnemang hos kommunen. Renhållningstaxan består från och med 1 oktober 2023 av en grundavgift, en abonnemangsavgift och en hämtningsavgift, avgifter som du får betala för att vi tar hand om ditt avfall. Dessutom kan du lämna miljöfarligt avfall och stora, skrymmande sopor på våra bemannade återvinningscentraler.

Behöver du avfallskärl?

Behöver du avfallskärl vid ditt fritidshus, ska du anmäla det till kommunen, ring Kundtjänst 0670-164 17. Kommunen tömmer ditt kärl vid ordinarie hämtningstur om hämtningsstället ligger efter sopbilens ordinarie färdväg.

Ej farbar väg för sopbilen

Om du inte har en farbar väg för sopbilen till ditt fritidshus så har du möjlighet att köpa betalsäckar istället. Denna möjlighet kommer att försvinna när vi anordnat gemensamma insamlingsstationer för de fastigheter som ej har farbara vägar.

Du kan få befrielse för obeboeliga hus

Grundavgiften betalar du om du äger en byggnad där det kan uppstå kommunalt avfall, sådant avfall som du lämnar på återvinningscentralerna och som inte ska läggas i kärlen för mat- och restavfall, till exempel stort och skrymmande avfall eller farligt avfall.


I undantagsfall kan du få befrielse från grundavgiften om du har ett fritidshus som är obeboeligt. Då behöver du ansöka via vår e-tjänst och lämna en utförlig beskrivning till oss om varför du vill bli befriad samt skicka med foton på ut- och insidan av fastigheten.

E-tjänst: Ansökan om befrielse från grundavgift för obeboeliga hus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vanliga frågor och svar

Kan jag ta med mig avfall från mitt fritidshus och säga upp avfallsabonnemanget?

Nej tyvärr, det kan du inte. Enligt lag ska varje hushåll ha hämtning av sitt mat- och restavfall och det är inte tillåtet att själv frakta sitt avfall. Grundregeln är att varje fastighet ska anslutas till den kommunala avfallshanteringen. Avfall uppstår i alla hushåll – både i permanent- och i fritidsboende. Hushållsavfall eller kommunalt avfall (som är den nya definitionen) får som grundregel endast tas om hand av kommunen. Har du inget avfallskärl för mat- och restavfall vid ditt fritidshus, ska du anmäla det till kommunen, ring Kundtjänst 0670-164 17. 


Om du själv vill ta hand om ditt avfall, exempelvis hemkompostera, måste du först lämna in en skriftlig anmälan till kommunens miljö- och byggnämnd om eget omhändertagande av avfall. Du ansvarar för att avfallet tas om hand på ett godtagbart sätt med hänsyn till människors hälsa och miljön.

Läs mer om eget omhändertagande av avfall

Jag har så lite avfall, kan jag dela avfallskärl med grannen?

Ja, det kan du. För dig som är duktig på att sortera eller har ett litet hushåll kan det passa bra att dela avfallskärl med grannen, så kallad gemensam avfallshämtning. Hushåll kan dela på ett 140-liters matavfallskärl (brunt kärl), och/eller ett 190-liters restavfallskärl (grönt kärl). Kommunen tillåter att två närbelägna fastigheter delar avfallskärl om avfallsmängden ryms i kärl av den storlek som normalt används.

Läs mer om att dela avfallskärl med grannen Länk till annan webbplats.

Tänk på att

  • du inte får ta med ditt avfall till en annan kommun
  • du betalar en grundavgift för varje fastighet du har i kommunen
  • fritidshusägare som har ett kärl betalar en lägre grundavgift än permanent boende
  • alla hushåll skapar avfall.
Hand håller i telefon, där du ser sorteringsguiden.

Det lätt att sortera rätt!

Skriv in vad du vill bli av med så får du veta hur det ska sorteras.

Till sorteringsguiden

Kontakta oss

AVA-enheten

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: