Lyssna på sidan Lyssna
Villor i bostadsområde.

Radon

Radon är en radioaktiv gas som kan orsaka lungcancer. Den som äger ett bostad eller lokal är skyldig att se till att radonhalten inomhus är så låg som möjligt.

Radon luktar inte, syns inte och smakar ingenting. Enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Om du hyr din bostad, fråga din hyresvärd om mätning. Du kan läsa mer om radon på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats.

Att mäta radon

Med ett spårfilmspaket kan du själv enkelt mäta radonhalten i din bostad. Du kan läsa vidare om mätningar på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats.

Att åtgärda radon

Det finns flera saker som du kan göra för att sänka radonhalten i ditt hus. På Boverkets hemsida finns information om de vanligaste metoderna för att sänka radonhalten i befintliga hus. Det finns också råd om förebyggande åtgärder för dig som ska bygga nytt hus.

Fakta

Radon

Radon i inomhusluften kan komma från marken, byggnadsmaterialet eller från hushållsvattnet.

 

Att mäta radon

  • För ett så tydligt resultat som möjligt ska du utföra radonmätningen mellan 1 oktober och 30 april.
  • Mättiden ska vara minst två månader.
  • Det finns en snabbare (men mindre exakt) metod för den som inte har möjlighet att mäta i två månader, till exempel vid försäljning av hus.

Kontakta oss

Miljö- och byggavdelningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: